Класифікація органічних сполук – РОЗМАЇТТЯ І КЛАСИФІКАЦІЯ ОРГАНІЧНИХ РЕЧОВИН

Хімія підготовка до ЗНО та ДПА
Комплексне видання

ЧАСТИНА І

ЗАГАЛЬНА ХІМІЯ

ОРГАНІЧНА ХІМІЯ

РОЗМАЇТТЯ І КЛАСИФІКАЦІЯ ОРГАНІЧНИХ РЕЧОВИН

Класифікація органічних сполук

Класифікація органічних сполук за складом

Для вивчення органічних речовин зручно розділити їх на окремі класи відповідно будові або властивостям. Найпростіші органічні сполуки містять тільки два елементи – Карбон і Гідроген, їх називають вуглеводнями (від двох слів – вуглець і водень). У складніших за складом речовинах зазвичай є атоми Оксигену або Нітрогену.

Класифікація органічних сполук   РОЗМАЇТТЯ І КЛАСИФІКАЦІЯ ОРГАНІЧНИХ РЕЧОВИН

Існують також органічні речовини складнішого складу, які не укладаються в цю схему.

Класифікація органічних сполук за будовою карбонового кістяка

Для складання більш детальної класифікації необхідно звернутися до будови органічних сполук. У другій половині XIX ст. німецький хімік Фрідріх Кекуле встановив, що основою кожної органічної молекули є карбоновий ланцюг, або карбоновий кістяк, що являє собою послідовність хімічно зв’язаних між собою атомів карбону. У багатьох реакціях карбоновий кістяк молекули залишається незмінним.

Карбонові кістяки бувають циклічними – у них карбоновий ланцюг замкнутий у цикл, і відкриті, або ациклічні (приставка а – означає заперечення),- карбоновий ланцюг не замкнутий.

Класифікація органічних сполук   РОЗМАЇТТЯ І КЛАСИФІКАЦІЯ ОРГАНІЧНИХ РЕЧОВИН

Класифікація органічних сполук за кратністю зв’язків

Органічні сполуки можна також розділити за кратністю зв’язку. Сполуки, що містять тільки одинарні зв’язки С-С, називають насиченими. Ця назва пов’язана з тим, що вони містять максимально можливе при даному кістяку число атомів Гідрогену, тобто як би насичені Гідрогеном. Сполуки зі зв’язками Класифікація органічних сполук   РОЗМАЇТТЯ І КЛАСИФІКАЦІЯ ОРГАНІЧНИХ РЕЧОВИН називають ненасиченими.

Класифікація органічних сполук   РОЗМАЇТТЯ І КЛАСИФІКАЦІЯ ОРГАНІЧНИХ РЕЧОВИН

Класифікація органічних сполук за функціональними групами

Хімічні властивості органічних речовин визначаються не тільки будовою карбонового кістяка, але і головним чином видом атомів, які з ним зв’язані. У вуглеводнях карбоновий кістяк з’єднаний тільки з атомами Гідрогену, а в складніших молекулах – з атомами інших елементів або групами атомів, які називають функціональними групами.

Функціональні групи – це активні центри органічних молекул. Саме вони найчастіше перетерплюють хімічні перетворення, тим самим визначаючи багато хімічних властивостей (функції) органічних сполук. Від функціональних груп залежить належність органічної речовини до того або іншого класу.

Класифікація органічних сполук   РОЗМАЇТТЯ І КЛАСИФІКАЦІЯ ОРГАНІЧНИХ РЕЧОВИН

Багато органічних молекул містять відразу кілька функціональних груп. Такі сполуки називають поліфункціональними. До них відносять вуглеводи, амінокислоти, білки, нуклеїнові кислоти тощо.

1 Star2 Stars3 Stars4 Stars5 Stars (1 votes, average: 5.00 out of 5)

Класифікація органічних сполук – РОЗМАЇТТЯ І КЛАСИФІКАЦІЯ ОРГАНІЧНИХ РЕЧОВИН - Довідник з хімії