Класифікація пасивів комерційного банку

Класифікація пасивів комерційного банку – розподіл пасивів такого банку за різними критеріями – їх економічною сутністю, суб’єктами та термінами залучення. Так, за економічною сутністю пасиви поділяють на власні і залучені ресурси. До власних належать фонди банку (статутний, резервний та фонди економічного стимулювання) і нерозподілений банківський прибуток. До залучених ресурсів відносять вклади до запитання (розрахункові та поточні рахунки фізичних та юридичних осіб, кореспондентські, лоро-рахунки комерційних банків, карткові розрахунки), ощадні вклади (з ощадною книжкою та без неї, а також цільові вклади) і термінові вклади. Серед них, своєю чергою, виокремлюють вклади на певний термін (вклади фізичних і юридичних осіб, залучені в комерційних банках, міжбанківські кредити, а також надані центральним банком на певний термін міжбанківські кредити) та термінові вклади з попереднім повідомленням (вклади фізичних та юридичних осіб із попереднім повідомленням та графіком витрачання).

1 Star2 Stars3 Stars4 Stars5 Stars (1 votes, average: 5.00 out of 5)


Класифікація пасивів комерційного банку - Економічний словник