Класифікація рахунків бухгалтерського обліку

Класифікація рахунків бухгалтерського обліку – класифікація бухгалтерських реєстрів за певними ознаками і встановлення загальних властивостей груп рахунків для їх вивчення і правильного застосування. Залежно від показників коштів або джерел їх утворення розрізняють активні й пасивні рахунки; за ступенем деталізації – виділяють рахунки першого порядку (відображають укрупнені показники за визначеними економічними ознаками або особливостями здійснюваних операцій) та рахунки другого порядку (за видами і призначенням грошових коштів,

галузевими ознаками та підпорядкованістю власників рахунків, характером розрахунково-грошових операцій); за видами бухгалтерського балансу виокремлюють балансові рахунки (взаємопов’язані, кореспондують між собою, і облік на них здійснюється методом подвійного запису) і позабалансові (за оприбуткуванням або видатком відповідних рахунків обліковують різні цінності й документи). Залежно від призначення й структури розрізняють основні, регулятивні, розподільчі, калькуляційні та порівняльні рахунки, за економічним змістом – рахунки для різних видів господарських засобів, процесів і джерел утворення коштів.

1 Star2 Stars3 Stars4 Stars5 Stars (1 votes, average: 5.00 out of 5)


Класифікація рахунків бухгалтерського обліку - Економічний словник