Класифікація вуглеводів – Вуглеводи

КЛАСИ ОРГАНІЧНИХ РЕЧОВИН

8. Вуглеводи

Вуглеводи разом з білками і жирами утворюють один з трьох найважливіших для нашого живлення клас сполук. Вуглеводи утворюються в рослинах шляхом фотосинтезу з вуглекислого газу і води. Глюкоза, яка утворюється в процесі фотосинтезу, накопичується у вигляді полісахаридів.

8.1. Класифікація вуглеводів

Вуглеводи – це сполуки Карбону, Гідрогену й Оксигену, що мають спільну формулу Cn(H2О)m.

Вуглеводи за кількістю структурних елементів моносахаридів (при n = 6) поділяються на три групи:

– моносахариди, які є альдегідоспиртами або кетоноспиртами, складаються з одного структурного елемента з сумарною формулою С6Н12O6;

– олігосахариди складаються з 2-15 з’єднаних один з одним моносахаридів;

– полісахариди є біополімерами, до складу яких входить від 15 до декількох тисяч моносахаридів.


Класифікація вуглеводів – Вуглеводи - Довідник з хімії