КЛІМАТ АВСТРАЛІЇ. ВОДИ СУХОДОЛУ

Мета:

– формувати знання про загальні особливості клімату і внутрішніх вод, кліматичні пояси та типи клімату Австралії; забезпечити розуміння причин, що обумовлюють особливості клімату материка, його вплив на формування вод суходолу; вдосконалювати практичні уміння та навички роботи з тематичними картами атласу;

– розвивати вміння виділяти істотні ознаки клімату та внутрішніх вод, порівнювати, узагальнювати, робити висновки;

– сприяти формуванню позитивного ставлення до навчальної діяльності, зміцнювати бажання самостійно

досягти успіху в навчанні.

Тип уроку: комбінований.

Обладнання: фізична карта Австралії, карта кліматичних поясів, атласи, контурні карти, підручники, комп’ютер, мультимедійний проектор, мультимедійна презентація.

Очікувані результати: учні зможуть визначати кліматичні показники за тематичними картами та типи клімату за кліматичними діаграмами; наводити приклади типів клімату та внутрішніх вод материка, пояснювати вплив клімату та рельєфу на формування вод суходолу.

ХІД УРОКУ

I. ОРГАНІЗАЦІЙНИЙ МОМЕНТ

II. АКТУАЛІЗАЦІЯ ОПОРНИХ ЗНАНЬ ТА ВМІНЬ

Прийом “Картографічна розминка”

Учитель

(учень) показує на карті географічні об’єкти Австралії, учні дають відповідь з місця.

Прийом “Бліцопитування”

Яке положення займає Австралія відносно екватора? тропіків? У яких півкулях та географічних поясах розташований материк? Назвіть крайні точки Австралії та покажіть їх на карті. Коли і ким був відкритий материк Австралія? Які причини перешкоджали швидкому вивченню та освоєнню Австралії? Назвіть основні форми рельєфу материка. На які корисні копалини багата Австралія? Зробіть припущення щодо клімату Австралії згідно з особливостями її географічного положення.

Перевірка домашнього завдання

Назвати дослідників Австралії та результати їхніх досліджень.

III. МОТИВАЦІЯ НАВЧАЛЬНОЇ ТА ПІЗНАВАЛЬНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ

Прийом “Дивуй!”

Починаючи своє знайомство з Австралією, ви мали змогу переконатися в тому, що це незвичайний для нас, європейців, материк. Навіть важко уявити: як австралійці зустрічають Новий рік посередині спекотного літа? Але ж на тому незвичайність материка не закінчується. Послухайте, як поетеса Галина Усова пише про Австралію:

Австралія – країна навпаки.

Вона під нами, наче дно річки.

Там вивернутий рік, неначе свита –

У жовтні розквітають там сади,

У грудні там, а не у червні, літо,

І річки протікають без води,

(Й зникають у пустелі, як німі).

Як пояснити “плутанину” з порами року, ви вже знаєте, а що особливого в кліматі материка та куди зникають його річки – про це ви маєте дізнатися сьогодні.

IV. ВИВЧЕННЯ НОВОГО МАТЕРІАЛУ

1. Виявлення загальних ознак клімату Австралії

Робота з кліматичною картою Австралії

Завдання. Проаналізуйте кліматичні показники та зробіть висновки про особливості клімату Австралії.

Кліматичні умови Австралії визначені розташуванням материка по обидва боки Південного тропіка.

Аналіз температурних показників на кліматичній карті свідчить: навіть узимку середні температури там не опускаються нижче за +10 °С, а влітку перевищують +30 °С. Австралія – материк не тільки спекотливий, але й сухий. У цілому над континентом випадає у п’ять разів менше опадів, ніж в Африці. Над значними територіями переважає спадний рух повітря, що перешкоджає утворенню хмар. У тропічних широтах формуються сухі й жаркі повітряні маси, які переважно й визначають кліматичні особливості великих масивів суходолу. Близько 40 % площі Австралії отримує менше 250 мм опадів на рік.

Розташування Великого Вододільного хребта вздовж узбережжя у вигляді паралельних хребтів створює перешкоду для південно-східних пасатів із Тихого океану. На східних схилах Великого Вододільного хребта річна кількість атмосферних опадів становить понад 1500 мм, а на західних – удвічі менша – 600-500 мм. Холодна течія вздовж західних берегів материка посилює сухість тропічних широт узбережжя.

Висновок 1. Клімат Австралії посушливий та спекотний. Це визначено насамперед її географічним положенням.

2. Кліматичні пояси

Робота з картою кліматичних поясів Австралії

Завдання. За картами атласу установіть, у яких кліматичних поясах розташована Австралія та які типи клімату там сформувалися.

Значна частина Австралії лежить у тропічному поясі, де формуються два основні типи клімату: тропічний вологий (на східному узбережжі материка) і тропічний континентальний (в центрі й на заході). Північ Австралії розташована в субекваторіальному кліматичному поясі. У субтропічному поясі виділяється три типи клімату: субтропічний вологий на південному сході, субтропічний континентальний – уздовж Великої Австралійської затоки і субтропічний середземноморський – на південному заході континенту. Вони відрізняються кількістю опадів та їхнім режимом. Острів Тасманія майже цілком розташований у помірному поясі, де переважають західні вітри, які приносять багато опадів. Тут відносно тепла зима і порівняно прохолодне літо.

Висновок 2. Австралія розташована в межах субекваторіального, . тропічного та субтропічного кліматичних поясів.

Робота з парах

Порівняйте набір та розміщення кліматичних поясів Австралії та південної Африки. Чому в Австралії в аналогічних широтах опадів менше?

3. Внутрішні води Австралії

Робота з мультимедійною презентацією та фізичною картою Австралії

Завдання. За картами атласу визначте, до басейнів яких океанів належать річки Австралії. Чому область внутрішнього стоку материка більша, ніж області, що мають стік в океан?

Річок на материку мало. Значна їх частина належить до басейну Індійського океану. До басейну Тихого океану належать річки, які стікають зі східних схилів Великого Вододільного хребта. Живлення більшості річок дощове, а в Австралійських Альпах – змішане.

Найбільша річкова система Австралії – Муррей із притокою Дарлінг. Муррей (2570 км) починається б Австралійських Альпах у районі гори Косцюшко. Живлення більшості річок дощове, а в Австралійських Альпах – змішане. Для Австралії характерне формування криків, на карті вони позначені пунктирними лініями.

Крики – тимчасові водостоки, які наповнюються водою тільки під час короткочасних злив. Найбільший крик Австралії – Купер Крик – завдовжки близько 1400 км. Починається він на схилах Великого Вододільного хребта, постійну течію має тільки у верхів’ях.

Більшість озер Австралії засолені, не мають стоку і заповнюються водою лише під час вологого періоду. Найбільше озеро Австралії – Ейр. Нестача поверхневих вод частково компенсується значними запасами підземних вод. У надрах материках виявлено близько ЗО артезіанських басейнів. Найбільший з них – Великий Артезіанський Басейн під Центральною низовиною.

Висновок 3. Через посушливість клімату Австралія бідна на поверхневі води.

V. ЗАКРІПЛЕННЯ ВИВЧЕНОГО МАТЕРІАЛУ

Практична робота 7 (продовження). Нанесіть на контурну карту річки: Муррей, Дарлінг; озера: Ейр.

Прийом “Географічний практикум”

За картами атласу, текстом підручника та типовим планом складіть характеристику річок Австралії (1-й варіант – Мюррей, 2-й варіант – Дарлінг).

Назва

Річки

Місце

Витоку

Куди

Впадає

Напрямок

Течії

Особливості режиму

Характер

Живлення

Господарське використання

За кліматичними діаграмами в підручнику (мультимедійній презентації) та картами атласу складіть характеристику кліматичних поясів Австралії (1-й варіант – субекваторіального, 2-й варіант – тропічного, 3-й варіант – субтропічного).

Назва кліматичного поясу

Географічне

Положення

Кліматичні показники (t, опади)

Кліматичні

Області

Типи клімату

VI. ПІДСУМОК УРОКУ, РЕФЛЕКСІЯ

Учитель нагадує учням про етап мотивації: про які особливі риси Австралії ви дізналися сьогодні на уроці? Чому та куди зникають річки? Що найбільше вас здивувало? Чого навчилися?

VII. ДОМАШНЄ ЗАВДАННЯ

1. Опрацювати відповідний параграф підручника.

2. Поміркувати над питанням: як би змінився клімат Австралії, якби Великий Вододільний хребет був розташований не на сході, а на заході материка?

3. Випереджальне: провести власне дослідження та установити причини формування ендемічних та реліктових видів тварин і рослин Австралії.

1 Star2 Stars3 Stars4 Stars5 Stars (1 votes, average: 5.00 out of 5)


КЛІМАТ АВСТРАЛІЇ. ВОДИ СУХОДОЛУ - Плани-конспекти уроків по географії