КЛІМАТ ПІВДЕННОЇ АМЕРИКИ. СВОЄРІДНІСТЬ КЛІМАТУ. ПІВДЕННА АМЕРИКА

УРОК 32. КЛІМАТ ПІВДЕННОЇ АМЕРИКИ. СВОЄРІДНІСТЬ КЛІМАТУ. ПІВДЕННА АМЕРИКА – НАЙВОЛОГІШИЙ МАТЕРИК. КЛІМАТИЧНІ ПОЯСИ

Навчальна мета: сформувати систему знань про головні ознаки клімату Південної Америки; сприяти розумінню впливу основних кліматотвірних чинників, розміщення кліматичних поясів та областей; вдосконалювати уміння та навички характеризувати типи клімату материка, пояснювати особливості розподілу температур та опадів, порівнювати клімат Південної Америки, Африки та Австралії, використовуючи карти атласа та кліматодіаграми.

Основні

поняття: клімат, кліматотвірні чинники, повітряні маси, циркуляція атмосфери, пасат, кліматичний пояс, тип клімату, кліматичні показники, кліматодіаграма.

Обладнання: кліматична карта Південної Америки, фізична карта Південної Америки, кліматодіаграми, підручники, атласи, шаблони.

Тип уроку: вивчення нового матеріалу.

ХІД УРОКУ

I. Організаційний момент

II. Актуалізація опорних знань та вмінь

1. Географічна розминка (робота з картою)

2. Запитання

– Назвіть основні форми рельєфу Південної Америки.

– Чим обумовлені особливості їх розміщення?

– У чому причини різноманіття

і багатства корисних копалин Південної Америки?

– Що таке клімат? назвіть основні кліматотвірні чинники. Зробіть попередні висновки про клімат Південної Амєрики, виходячи з його географічного положення.

III. Мотивація навчальної та пізнавальної діяльності

Пригадаймо характерні особливості клімату вивчених материків. Африка – найспекотіший материк Землі, Австралія – найсухіший. названі ознаки пояснюються насамперед географічним положенням материків, що обумовлює надходження сонячного тепла, особливості циркуляції повітряних мас та характер підстилаючої поверхні. Розглянемо вплив головних кліматотвір – них чинників на формування клімату Південної Америки та порівняємо отриманий результат з кліматичними особливостями Африки та Австралії.

ІV. Вивчення нового матеріалу

1. Прояв головних кліматотвірних чинників

Розташування значної частини Південної Америки в екваторіальних і тропічних широтах забезпечує надходження на її територію величезної кількості сонячного тепла. Це обумовлює високі показники температур та їх незначні коливання протягом року на рівнинних просторах материка, за винятком його південної частини, яка перебуває у відносній близькості до Антарктиди і розташована в помірних широтах. Пасатна циркуляція має важливе значення для забезпечення рівнинної частини материка вологою. Повітряні маси, які сформувалися над Атлантичним океаном, майже безперешкодно проникають усередину внутрішніх рівнин, а теплі течії поблизу східних берегів підсилюють вологість повітря, яке надходить на материк.

Найважливішим кліматичним кордоном на південноамериканському континенті є Анди. Безперервний гірський бар’єр відокремлює тихоокеанські повітряні маси від атлантичних, і це чітко проявляється у відмінності клімату західних і східних схилів гір. Окрім того, Анди обмежують проникнення повітряних мас із Тихого океану у внутрішні області материка, особливо в помірному поясі. Гори також визначають висотну поясність клімату.

Робота з картами та кліматограмами. Визначення кліматичних показників і позначення їх на шаблоні в зошиті

2. Кліматичні пояси й типи клімату

Більша частина території Південної Америки розташована в екваторіальному, субекваторіальному, тропічному та субтропічному кліматичних поясах. Тільки південь материка лежить у помірному поясі. На відміну від Африки, усі кліматичні пояси, крім субекваторіального, змінюють один одного тільки в напрямі на південь від екватора. На території материка сформувалися такі типи клімату: екваторіальний (теплий і вологий протягом усього року), субекваторіальний (теплий з вологим літом та сухою зимою), тропічний (континентальний у центрі та на заході, морський на сході), субтропічний (з вологою зимою та сухим літом), помірний (морський на заході, континентальний на сході).

Високогірний клімат Анд надзвичайно різноманітний. Формування кліматичних поясів гір залежить як від їх географічної широти, так і висоти місцевості над рівнем моря.

V. Закріплення вивченого матеріалу

1. Робота з підручником та атласом, заповнення таблиці “Характеристика кліматичних поясів Південної Америки”

Назва кліматичного поясу

Географічне положення

Переважаючі повітряні маси

Температурний режим

Опади

Типи клімату

2. Запитання

– Які частини материка Південна Америка отримують найбільшу кількість сонячної радіації? Із чим це пов’язано? Чому для рівнинної частини материка не характерні значні температурні контрасти?

– Чому Південна Америка є найвологішим материком Землі?

– Чому пасати приносять у Південну Америку значно більше опадів, ніж в Африку та Австралію?

– У яких кліматичних поясах лежить Південна Америка?

– Який материк – Південна Америка чи Африка – відрізняється більшою різноманітністю клімату? Чому?

– Чим відрізняється клімат Анд від клімату рівнинної частини материка? Яку роль відіграють Анди в розподілі атмосферних опадів на материку?

VІ. Підсумок уроку

VІІ. Домашнє завдання

– Опрацювати параграф…

– Порівняти кліматичні пояси Південної Америки з кліматичними поясуми Африки. Визначити, які пояси повторюються, які кліматичні пояси є в Південній Америці, але відсутні в Африці.

– Випереджальне (окремим учням): підготувати повідомлення про водні об’єкти Південної Америки на тему (за вибором): “Амазонка – найповноводніша річка на Землі”, “Водоспад Анхель – найвищий водоспад світу”, “Озеро Тітікака – найбільше високогірне озеро світу”.

1 Star2 Stars3 Stars4 Stars5 Stars (1 votes, average: 5.00 out of 5)


КЛІМАТ ПІВДЕННОЇ АМЕРИКИ. СВОЄРІДНІСТЬ КЛІМАТУ. ПІВДЕННА АМЕРИКА - Плани-конспекти уроків по географії