Кліматичні пояси і типи клімату

Розділ 2 МАТЕРИКИ

Тема 1. Африка

§17 Кліматичні пояси і типи клімату

Пригадайте

Що таке кліматичний пояс? (Див. § 4.)

Чим відрізняються між собою кліматичні області? (Див. § 4.)

Африку майже посередині перетинає екватор, тому в її північній та південній частинах кліматичні пояси, за винятком екваторіального, повторюються (мал. 61). Є два субекваторіальні, два тропічні й два субтропічні пояси.

Екваторіальний пояс охоплює вузьку прибережну смугу вздовж Гвінейської затоки і западину Конго. В цьому поясі впродовж року переважають

теплі й вологі екваторіальні повітряні маси, тому тут один тип клімату – екваторіальний. Температура впродовж року тут висока й сягає +26…28 °С. Сумарна річна кількість опадів становить понад 2000 мм, і розподіляються вони рівномірно протягом року.

Субекваторіальні кліматичні пояси з характерним для них субек­ваторіальним типом клімату розташовані обабіч екваторіального по­ясу, приблизно до широти 15-20°. Тут упродовж року спостерігається також висока температура (+25…28 °С), але чітко простежується чергування літнього вологого й зимового сухого періодів. Це пов’язано зі зміною типів повітряних мас за

сезонами. Влітку тут панує еква­торіальна волога повітряна маса, взимку – суха тропічна.

Факти сьогодення

Клімат обабіч екватора. У щорічному циклі субекваторіаль­них поясів є два дощові періоди, які місцеві мешканці називають “довгими дощами” і “короткими дощами” і які розділені двома зимо­вими сухими періодами. Якщо просуватися по карті на північ і південь від екватора, сухі періоди довшають, кількість опадів зменшується і вони стають дедалі менш регулярними. Щорічна кількість опадів, що позначена на карті, фактично мало відповідає дійсності: місце, яке згідно з повідомленнями отримує 380 мм річних опадів, може досяг­ти цього показника протягом кількох років. Це є катастрофою для більшості африканців, які живуть тут із землеробства.

Тропічні пояси охоплюють найбільшу площу на материку. Протя­гом року тут переважає континентальна тропічна повітряна маса. Під її впливом у Сахарі, а також у Південній Африці формується область тропічного континентального, або пустельного, типу клімату.

Сахара розташована у зоні низхідних рухів повітря і посушливих па­сатів Північної півкулі. Цим зумовлена здебільшого незначна кількість опадів і низька відносна вологість повітря. Небо тут переважно без­хмарне, але колір його майже ніколи не буває прозоро-блакитним, оскільки в повітрі зависає найдрібніший пил. Опади вкрай нерегу­лярні. Буває, що протягом кількох років жодна краплина дощу не до­сягає поверхні Землі. Висока денна й низька нічна температури повітря в поєднанні з великою його сухістю, а також пилові бурі негативно впливають на перебування людини в пустелі.

Кліматичні пояси і типи клімату

Дивовижні об’єкти і явища

У Сахарі вітер прокидається і лягає спати разом із сонцем. Вітри відіграють значну роль у житті пустелі. Спостере­ження показують, що тут у середньому зі 100 днів тільки шість бува­ють безвітряними. Погану славу мають гарячі вітри на півночі Сахари, що надходять з центру пустелі і за кілька годин знищують урожай. Сильні вітри (самуми) спричинюють пилові й піщані бурі. Швидкість вітру під час бурі сягає 50 м/с. У повітря здіймаються маси піску і дрібних камінців. Бурі настають і затухають раптово, залишаючи після себе хмари сухого пилового “туману”, що повільно осідає.

У південно-східній частині Африки формується область тропічного вологого типу клімату з великою кількістю опадів протягом року. (Чим це можна пояснити?)

Крайні північ і південь Африки розташовані в субтропічних кліматичних поясах. Середня річна температура тут становить близько 20 °С тепла, але вона помітно коливається за сезонами. Залежно від розподілу опадів у субтропічних поясах виділяють дві кліматичні області. На півночі та південному заході Африки перева­жає область середземноморського типу клімату (характерна для узбе­режжя Середземного моря, тому й така назва). Опади в цій місцевості випадають переважно взимку, літо, навпаки, сухе. (Пригадайте, чим це пояснюється.) На південному сході материка панує область суб­тропічного вологого клімату з рівномірним зволоженням. Через вплив пасатів опади тут розподіляються досить рівномірно впродовж року.

ПІДСУМКИ

Африка розташована в екваторіальному, субекваторіальному, тропічному й субтропічному кліматичних поясах.

В екваторіальному і субекваторіальному кліматичних поясах переважає один тип клімату.

У тропічному кліматичному поясі розрізняють тропічний конти­нентальний і тропічний вологий, а в субтропічному поясі – се­редземноморський та субтропічний вологий типи клімату.

Запитання і завдання для самоперевірки

Куди варто брати парасольку від дощу в січні – на мис Голковий чи на мис Рас-Енгела?

Які наслідки розміщення Африки переважно в тропічних кліматичних поясах?

Чим розрізняються між собою кліматичні області тропічного поясу Африки?

Скільки і які основні та перехідні кліматичні пояси перетинають материк?

1 Star2 Stars3 Stars4 Stars5 Stars (1 votes, average: 5.00 out of 5)


Кліматичні пояси і типи клімату - Географія