Кліматичні пояси. Континентальні типи клімату

Розділ 2 МАТЕРИКИ

Тема 5. Північна Америка

§51 Кліматичні пояси. Континентальні типи клімату

Пригадайте

Які головні ознаки континентального типу клімату?

У якому кліматичному поясі найпоширеніші континентальні типи клімату Північної Америки? (Див. § 42.)

Євразію перетинають усі кліматичні пояси Північної півкулі – від арктичного до екваторіального (мал. 178). Тому на її території сфор­мувалися різноманітні типи клімату. Серед них переважають конти­нентальні. Загальними показниками континентального клімату є значна

амплітуда коливання річних температур і невелика кількість опадів.

Практичне завдання

За малюнком 178 з’ясуйте, у яких кліматичних поясах розташова­на більша частина території Євразії.

Субарктичний пояс. Для східної частини субарктичного поясу характерний різко континентальний клімат. У межах його поширен­ня річна амплітуда температур настільки велика, що подібної немає ніде у світі. Для середньомісячних температур амплітуда становить 50-65 °С, а для екстремальних досягає 102 °С. Така величезна амплітуда зумовлена вкрай низькими зимовими температурами. Не випадково назва одного з полюсів холоду Північної

півкулі – міста Оймякон – перекладається з якутської мови як “шалена холоднеча”, “лютий холод”. Другий полюс холоду, як ви пам’ятаєте, перебуває у Гренландії. Гірські системи закривають місто від пом’якшувального впливу океанів. Це спричинює застій дуже холодного повітря у міжгірних улоговинах. Тому середні січневі температури повітря опускаються тут до -50 °С, а в Оймяконській улоговині морози дося­гають -70 °С. Оскільки порівняно невелика кількість опадів тут випадає переважно влітку, сніговий покрив незначний і поверхня промерзає на велику глибину.

Кліматичні пояси. Континентальні типи клімату

Помірний пояс. Найпоширеніші в Євразії континентальні типи клімату помірного поясу. З віддаленням від Атлантичного океану ступінь континентальності зростає, що проявляється у збільшенні різниці літніх і зимових температур, у зменшенні річної кількості опадів. Для більшої частини Європи, у тому числі й України, характер­ний помірно континентальний тип клімату. Йому притаманні значні відміни у температурі за сезонами. Зима помірно холодна, часом з морозами. Літо тепле: середня температура липня +18…20 °С. Річна кількість опадів, що випадають переважно влітку, становить 500- 700 мм. У Західному Сибіру переважає континентальний клімат. У внутрішніх районах Євразії, де клімат різкоконтинентальний, узимку дуже холодно, але снігу мало. А влітку буває спека, що нагадує тропічну. Тому в Якутії визрівають навіть кавуни.

Дивовижні об’єкти і явища

“Шепіт зірок”. Так у Сибіру назвали характерний шум, що виникає під час дихання людини за безвітряної погоди і температури нижче -40 °С. Причиною шуму є те, що краплинки водяної пари, яку види­хає людина під час дихання, на сильному морозі майже миттєво пе­ретворюються на кристалики льоду. Внаслідок тертя цих кристаликів і виникає звук, дещо подібний до шарудіння. За цією ознакою місцеві мешканці визначають, наскільки сильний мороз. Якщо повітря не ше­лестить, то “тепло”.

Субтропічний пояс. Континентальний клімат, що поширений тут на півночі Іранського нагір’я, майже не відрізняється від тропічного. Улітку тут, як і в субтропіках, спекотно, проте зима значно холодніша. Наприклад, у центральноазіатській пустелі Такла-Макан середня температура у холодний період знижується до -8 °С і навіть нижче. Окремі області із субтропічним континентальним кліматом вирізня­ються винятковою сухістю.

Тропічний пояс. У тропічному поясі континентальний тип клімату називають пустельним. Він поширений переважно на Аравійському півострові й подібний до клімату Сахари. Улітку, коли сонце в зеніті, пісок може розпікатися до +80 °С, а повітря в тіні нагрівається до +50 °С і вище. Узимку середні температури на рівнинах не опуска­ються нижче +15 °С.

Цілорічно в пустелях Аравійського півострова дмуть пасати. Оскільки пасати зароджуються над суходолом, то більшу частину року вони сухі й гарячі. Унаслідок цього в пустелях понад 200 днів упродовж року безхмарні, а річна кількість опадів не перевищує 100 мм.

Дивовижні об’єкти і явища

Солона дорога й земляні цеглини. У пустельній централь­ноазіатській западині Цайдам є шосе, побудоване із шарів кам’яної солі. У наших умовах воно давно б “розчинилося” під впливом атмо­сферної вологи. А в Омані, що на сході Аравійського півострова, для споруд використовували висушені на сонці земляні цеглини. Таке можливо лише за умов надзвичайно сухого повітря.

Високогірний клімат. Значно поширений у Євразії високогірний тип клімату. Особливо незвичним є клімат найвищого у світі на­гір’я – Тибету. Висота й замкнутість Тибету зумовлюють невелику кількість опадів. За умов розрідженого повітря тут трапляються різкі коливання температури протягом доби (до 37 °С). Буває так, що вдень на сонці 30-градусна спека, а неподалік у тіні – заморозки. Вночі утворюється іній і замерзають струмки.

ПІДСУМКИ

– Євразія розташована в усіх кліматичних поясах Північної півкулі – від арктичного до екваторіального, завдяки чому на її території сформувалися різноманітні типи клімату.

– В Євразії переважають континентальні типи клімату, які най­більше представлені у помірному поясі, а також трапляються в субарктичному, субтропічному й тропічному поясах.

Запитання і завдання для самоперевірки

Чим пояснити, що взимку птахи, які рятуються від морозів, летять не лише на південь, а й у західному напрямку, зокрема на Британські острови?

У яких напрямках і чому зростає континентальність клімату Євразії?

Якого типу клімату Євразії немає у Північній Америці?

За кліматичною картою визначте, яким є клімат більшої частини тери­торії України.

1 Star2 Stars3 Stars4 Stars5 Stars (1 votes, average: 5.00 out of 5)


Кліматичні пояси. Континентальні типи клімату - Географія