КЛІМАТИЧНІ ПОЯСИ

РОЗДІЛ III ОБОЛОНКИ ЗЕМЛІ

Тема 2 АТМОСФЕРА

§39. КЛІМАТИЧНІ ПОЯСИ

– Пригадайте, які теплові пояси сформувалися на Землі.

– За якими показниками характеризують клімат місцевості?

ЩО ТАКЕ КЛІМАТИЧНІ ПОЯСИ. Кліматичні пояси – це широтні смуги земної поверхні, що мають відносно одно­рідний клімат. Пояси відрізняються один від одного тем­пературою повітря і переважаючими масами повітря, які відповідно до своїх властивостей визначають основні риси клімату. Кліматичні пояси змінюються від екватора до по­люсів, тобто зонально.

Розрізняють сім основних кліматичних поясів. У кожному з них протягом усього року панує повітря з певними властивостями – відповідно екваторіальне тепле вологе, тропічне тепле сухе, помірне не надто тепле, і не дуже холодне, арктичне (антарктичне) холодне і сухе.

Між основними поясами у кожній півкулі утворюються перехідні кліматичні пояси. У перехідних поясах повітря змі­нюється за сезонами. Воно надходить із сусідніх основних поясів: улітку панує повітря південнішого основного поясу, а взимку – північнішого (у Північній півкулі). Наприклад, у субекваторіальний пояс влітку надходить екваторіальне повітря

– настає вологий сезон року, взимку надходить тро­пічне повітря – настає сухий сезон. Тому клімат субекваторіального поясу влітку подібний до клімату екваторіального поясу, а взимку – до тропічного.

КЛІМАТИЧНІ ПОЯСИ

Основні (підписані червоним кольором) та перехідні кліматичні пояси

0

Мал. 169. Кліматичні пояси

На мал. 169 добре видно, що межі кліматичних поясів про­ходять не чітко по паралелях, а відхиляються то на північ, то на південь. Це пояснюється впливом на клімат підстильної поверхні: океанів, суходолу, рельєфу.

ОСНОВНІ КЛІМАТИЧНІ ПОЯСИ. Унаслідок нерівномірного надходження сонячної енергії нарізні широти та панування талі мас повітря з певними властивостями на Землі сформува­лися різні кліматичні пояси.

У екваторіальному кліматичному поясі пере­важає вологе повітря. Його температури ви­сокі (+24…+28°С). Висхідні потоки теплого повітря формують потужні купчасто-дощові хмари, які щодня приносять зливи з грозами. Випаданню великої кількості опадів (понад 2000 мм на рік) сприяють і вітри, що прино­сять вологе повітря з океану. Температура і кількість опадів протягом року там майже не змінюються, тому цей пояс називають поясом “вічного літа”.

У тропічних поясах (у Північній і Південній півкулях) панує сухе повітря. Там високий атмосферний тиск і низхідний рух повітря.

Температура повітря влітку висока (+35°С), взимку трохи знижується (+20 °С). Дуже велика добова амплітуда коливань(30-400С). Тро­пічне повітря сухе, тому опадів загалом мало. Через те у цьому поясі утворилися пустелі.

У помірних поясах (в обох півкулях) панує помірне повітря. Там добре виражені пори року з плюсовими температурами влітку і мі­нусовими взимку. Опадів випадає багато, але розподілені вони нерівномірно: багато їх на заході материків, мало – у внутрішніх районах, достатньо – на сході.

У арктичному й антарктичному поясах переважає холодне й сухе повітря. Його темпера­тури мінусові протягом усього року. Опадів випадає дуже мало – 200 мм на рік. Але вони нагромаджуються у вигляді суцільного сніго­вого і крижаного покриву.

Подорож у слово

Перехідні пояси на­зивають субпоясами – з латинської суб означає під, тобто під основним (під екваторіальний, підтропічний та ін.).

КЛІМАТИЧНІ ПОЯСИ

Мал. 170. Екваторіальний пояс

КЛІМАТИЧНІ ПОЯСИ

Мал. 171.Тропічний пояс

КЛІМАТИЧНІ ПОЯСИ

Maл. 172. Помірний пояс

КЛІМАТИЧНІ ПОЯСИ

Мал. 173. Арктичний пояс

КЛІМАТИЧНІ ПОЯСИ

Мал. 174. Пристосування людей до різних типів клімату

Субарктичний пояс

Клімат відіграє важливу роль у живій і неживій природі. Він визначає поширення фунтів, рослинності і тваринного світу, стан річок, озер, морів(мал. 175).

ЧИ МОЖЕ КЛІМАТ ЗМІНЮВАТИС’Я. Якщо погоді влас­тива мінливість, то клімату навпаки – стійкість. Він якщо і змінюється, то повільно і протягом тривалого часу – де­сятків тисяч і мільйонів років. У далекому геологічному минулому зміни клімату відбувалися хвилями: наставало то потепління, то похолодання. Такі коливання темпера­тур підтверджують скам’янілі рештки рослин і тварин, що існували за певних умов, а також утворення різних гірських порід. Напри клад, кам’яне вугілля могло утворюватися в умовах теплого і вологого клімату. Отже, його поклади в Ан­тарктиді свідчать, що колись клімат там був зовсім інший – теплий і вологий.

Унаслідок похолодання, що настало близь­ко мільйона років тому, на Землі почався льодовиковий період. Тоді великі площі сухо­долу покрилися льодовиками. Закінчився цей період лише 10-12тис. років тому.

Зміни клімату відбуваються і в наш час. Вони впливають і на природу, і на людину.

ЯК КЛІМАТ ВПЛИВАЄ НА ЛЮДИНУ. Наше життя пов’язане з погодою і кліматом. Люди навчилися пристосовуватися до різних типів клімату. Житло, одяг, взуття жителів субарк­тичного поясу відрізняються від того, де живе і в що вдягнутий та взутий мешканець еквато­ріального поясу (мал. 174).

Із кліматом пов’язана повсякденна робо­та селян, агрономів, будівельників, пілотів, моряків. Без знань про клімат неможливо правильно обрати місце для греблі на річці, водосховища та аеродрому, визначити напрям­ки авіаліній і морських шляхів.

Подорож у слово

Слово комфортний у перекладі з англій­ської означає зруч­ний, сприятливий, затишний.

Комфортний клімат

Відомо, що найбільш комфортно (сприятливо) людина почуває себе за температури повітря 21-24 °С і відносної вологості 60-80 %. За вищої і нижчої температури зростає захворюваність.

КЛІМАТИЧНІ ПОЯСИ

Мал. 175. Вплив клімату на природу і людину

КЛІМАТИЧНІ ПОЯСИ

Екваторіальний пояс

КЛІМАТИЧНІ ПОЯСИ

Тропічний пояс

Погода і клімат позначаються на здоров’ї та самопочутті людей. Наприклад, ті, хто при­їздить на роботу в райони за полярним колом, іноді змушені повертатися через те, що не в усіх організм здатен пристосуватися до умов суво­рого клімату із сильними вітрами і морозами.

У районах зі сприятливим теплим морським кліматом створено курорти для відпочинку й лікування. Клімат може визначати не тільки потребу в теплі чи холоді, а й навіть настрій людини.

Від спеки захищає білий одяг

У багатьох країнах світу, де спекотний клімат, населення носить одяг здебільшого білого кольору або світлих відтінків. Білий колір, як сніг та лід у природі, має високу відбивну здатність. Такий одяг краще захищає від сонячних променів.

ЗАПАМ’ЯТАЙТЕ

– Кліматичні пояси – це широтні смуги земної поверхні, що мають відносно однорідний клімат.

– Розрізняють такі основні кліматичні пояси: екваторіальний, два тропіч­ні, два помірні, два полярні (арктичний і антарктичний) та перехідні: два субекваторіальні, два субтропічні, субарктичний та субантарктичний.

– Клімат може повільно і протягом дуже тривалого часу змінюватися, спричиняючи то потепління, то похолодання на Землі.

ЗАПИТАННЯ І ЗАВДАННЯ

1. Які розрізняють на Землі основні та перехідні кліматичні пояси? Покажіть їх на карті.

2. Охарактеризуйте екваторіальний кліматичний пояс.

3. Які особливості арктичного кліматичного поясу?

4. У якому кліматичному поясі розташована Україна? Чи є наш клімат комфортним для життя і ведення господарства людей?

5. Чи може клімат змінюватися протягом геологічного часу?

6. Як клімат впливає на умови життя людини?

7. Поміркуйте, що в природі має змінитися, щоб змінився клімат.

1 Star2 Stars3 Stars4 Stars5 Stars (1 votes, average: 5.00 out of 5)


КЛІМАТИЧНІ ПОЯСИ - Географія