Книжкова мініатюра Київської Русі

Розділ I ХУДОЖНЯ КУЛЬТУРА УКРАЇНИ ВІД НАЙДАВНІШИХ ЧАСІВ ДО КІНЦЯ XVI СТ.

ТЕМА 1. ОБРАЗОТВОРЧЕ МИСТЕЦТВО

§2. Образотворче мистецтво Київської Русі

Книжкова мініатюра Київської Русі

Поширення писемності й поява книг зумовили виникнення в Київській Русі такого виду живопису, як книжкова мініатюра. Перші твори оригінальної писемності, що дійшли до нас, з’явилися в епоху правління князя Ярослава Мудрого та його синів Ізяслава і Святослава. Проте, на жаль, більшість із них відомі за списками*, здійсненими пізніше, або за фрагментами.

Серед найвизначніших пам’яток давньоруської літератури – Остромирове Євангеліє, “Ізборник* Святослава”, “Слово про закон і благодать”, “Руська Правда” і, звичайно, “Повість минулих літ”.

*Список книги – графічний і мовний варіанти текстів, створені переписувачем книги з метою наближення тексту оригіналу до рідної мови чи діалекту.

*Ізборник – зібрання різноманітних повістей, притч, повчань, мудрих висловів тощо.

Книжкова мініатюра Київської Русі

Книжкові мініатюри: а) Остромирове Євангеліє; б) Часослов герцога Берійського

Книжкова мініатюра Київської Русі

Заставка Мстиславового

Євангелія

Книжкова мініатюра Київської Русі

Буквиці Остромирового Євангелія

Невід’ємними елементами художнього оформлення майже кожного літературного твору були заставки або мініатюри (сюжетні зображення, розміщені на початку книги чи її розділу), буквиці (великі орнаментовані кольорові літери на початку тексту), також рукописи часто прикрашалися кінцівками й візерунками на полях.

Значення заставок у рукописних книгах дуже велике: вони мали налаштувати читача на зміст тексту, створити певний філософсько-естетичний настрій. Окрім цього, заставки застосовувалися для позначення структури книги. Книжковим мініатюрам властиві надзвичайна вишуканість, яскраве орнаментальне оздоблення навколо фігур та велика кількість позолоти, що наближає це мистецтво до ювелірного й робить його схожим на вироби перегородчастих емалей.

Орнаментування рукописних книг із плином часу змінювалося. На початку XI ст. в декоративному оформленні книжок панував візантійський орнамент. Його характерною особливістю є рамка, що складається з простих геометричних форм – прямокутників, кругів, квадратів, трикутників, арок тощо. Фон заставок зазвичай золотили, у кольоровому рішенні перевагу віддавали червоному, синьому та зеленому. Буквиці часто зображували у формі птахів, фантастичних тварин.

Книжкова мініатюра Київської Русі

Сторінка “Ізборника Святослава”. Родина Ярослава Мудрого

Прикладом середньовічного книжкового живопису в Україні можуть служити прекрасні заставки й буквиці Остромирового Євангелія та “Ізборника Святослава” – найдавніших рукописних творів, що збереглися до нашого часу.

Рукописні книги в Київській Русі часто виготовлялися на замовлення, були призначені для подарунка, приношення в скарбницю церкви і являли собою визначні зразки мистецтва.

Роздивіться сторінки Остромирового Євангелія й Часослова герцога Берійського, оформленого видатними французькими художниками братами Люмбергами. Порівняйте ці зразки середньовічної книжкової мініатюри. У яких художніх елементах відображені особливості західноєвропейської і давньоукраїнської культур?

Архітектура й витвори образотворчого мистецтва часів Київської Русі відзначаються художньою довершеністю й майстерністю виконання. Більшість із них сучасні дослідники визначають як геніальні творіння. Нетлінність давньоукраїнських шедеврів – неспростовний доказ духовної єдності України сучасної та України княжої.

1 Star2 Stars3 Stars4 Stars5 Stars (1 votes, average: 5.00 out of 5)


Книжкова мініатюра Київської Русі - Мистецтво