Коефіцієнт фінансової стабільності

Коефіцієнт фінансової стабільності – узагальнений показник, який характеризує стан та динаміку забезпеченості виробничого процесу фінансовими ресурсами. Його основними складовими є: 1) коефіцієнт незалежності (характеризує частку коштів, вкладених керівництвом підприємства або компанії в майно – оптимальним вважають показник 0,5 – 0,7); 2) коефіцієнт фінансової стійкості (показує частку фінансування, яку підприємець може витратити впродовж тривалого часу, і вимірюється відношенням загальної суми власних джерел фінансування та довготермінових кредитів і позик до сукупного капіталу – оптимальним вважають показник 0,5 – 0,7); 3) коефіцієнт заборгованості (відношення залученого капіталу, тобто грошових зобов’язань фірми, до її власного капіталу – оптимальним вважають показник 0,5 – 1,0); 4) коефіцієнт маневреності оборотного капіталу (відношення різниці між поточними активами і короткотерміновими зобов’язаннями до джерел власних ресурсів).

1 Star2 Stars3 Stars4 Stars5 Stars (1 votes, average: 5.00 out of 5)


Коефіцієнт фінансової стабільності - Економічний словник