КОЕФІЦІЄНТ РОЗМНОЖЕННЯ

Екологія – охорона природи

КОЕФІЦІЄНТ РОЗМНОЖЕННЯ, коефіцієнт народжуваності, коефіцієнт плодючості – 1) кількість екземплярів, які народилися, на 1000 особин обох статей або на 1000 самок, або на 1000 статевозрілих особин; 2) коефіцієнт приросту Вольтерра, або специф. швидкість прир. приросту Лотки, яка виражається мат. рівнянням приросту чисельності популяції з урахуванням обмежувальних чинників, здебільшого ланцюга живлення, за відносин хижак – жертва (споживач – корм) або паразит – хазяїн.

1 Star2 Stars3 Stars4 Stars5 Stars (1 votes, average: 5.00 out of 5)


КОЕФІЦІЄНТ РОЗМНОЖЕННЯ - Довідник з екології