Коефіцієнт трудової участі

Коефіцієнт трудової участі – узагальнений показник внеску окремого працівника у результати праці трудового колективу. К. т. у. визначають за системи колективної оплати праці. У ньому синтезуються позитивні й негативні, кількісні та якісні властивості процесу праці кожного індивіда. Позитивні – майстерність, наявність двох і більше професій, ініціативність, висока якість виготовленої продукції, відсутність прогулів тощо; негативні – порушення трудової й технологічної дисципліни, низька якість виконуваних робіт, прогули, неналежний догляд за технікою та ін. Найповніше К. т. у. визначають за допомогою аналітичної оцінки робіт з використанням методу оцінювання в балах (див. Заробітна плата).

1 Star2 Stars3 Stars4 Stars5 Stars (1 votes, average: 5.00 out of 5)


Коефіцієнт трудової участі - Економічний словник