Коефіцієнт вибуття основних фондів

Коефіцієнт вибуття основних фондів – показник відтворення основних фондів, який визначають як відношення основних фондів, що вибули впродовж року, до їх наявності на початку року. К. в. о. ф. розраховують як за всією сукупністю основних фондів, так і за окремими їх видами. За сукупністю основних фондів цей показник розраховують у вартісному вимірі, а за окремими групами і видами – в натуральному (за кількістю й потужністю). Динаміка К. в. о. ф. за кілька років характеризує зміну інтенсивності вибуття основних фондів.

1 Star2 Stars3 Stars4 Stars5 Stars (1 votes, average: 5.00 out of 5)


Коефіцієнт вибуття основних фондів - Економічний словник