Коефіцієнт змінності

Коефіцієнт змінності – показник використання обладнання на підприємстві, який свідчить про те, скільки змін відпрацювала в середньому кожна одиниця обладнання протягом дня, місяця. Визначається відношенням числа відпрацьованих машино змін (верстато змін) до загальної кількості обладнання (верстатів, агрегатів, машин), закріпленого за підприємством, цехом, дільницею, або до найбільшої кількості верстато годин, які можуть бути відпрацьовані при однозмінній роботі. Наприклад: в цеху є 200 верстатів. В І зміну працювало 180, в II – 100, в III – 40 верстатів. Найвищого К. з. можна досягти лише при комплексній автоматизації виробництва, впровадженні робото-технічних комплексів і гнучких автоматизованих виробництв, що працюють у три зміни.

1 Star2 Stars3 Stars4 Stars5 Stars (1 votes, average: 5.00 out of 5)


Коефіцієнт змінності - Економічний словник