Колективна (бригадна) матеріальна відповідальність

Колективна (бригадна) матеріальна відповідальність – форма повної матеріальної відповідальності на підставі письмового договору. Полягає у колективному виконанні членами бригади обов’язку відшкодувати збитки, завдані внаслідок незабезпечення збереження матеріальних цінностей. К. м. в. застосовується при спільному виконанні працівниками окремих видів робіт, пов’язаних із збереженням, переробкою, продажем (відпуском), перевезенням або використанням у процесі виробництва переданих їм цінностей, коли неможливо розмежувати матеріальну

відповідальність кожного працівника й укласти з ним договір про повну матеріальну відповідальність. К. м. в. встановлює власник або уповноважений ним орган за погодженням із профспілковим комітетом підприємства, установи, організації. Письмовий договір про таку відповідальність укладається між підприємством, установою, організацією й усіма членами колективу (бригади). Бригада звільняється від матеріальної відповідальності, якщо буде доведено, що шкоду заподіяно не з їх вини. При встановленні безпосередньо винного з числа членів бригади на нього покладається відповідальність за заподіяну шкоду (ст. І35 КЗпП України).

1 Star2 Stars3 Stars4 Stars5 Stars (1 votes, average: 5.00 out of 5)


Колективна (бригадна) матеріальна відповідальність - Довідник з правознавства