КОЛО, КРУГ ТА ЇХ ЕЛЕМЕНТИ. ЦЕНТР КОЛА (круга), РАДІУС, ДІАМЕТР. ПОБУДОВА КОЛА. РОЗВ’ЯЗУВАННЯ ВПРАВ І ЗАДАЧ НА ВИВЧЕНІ ВИПАДКИ АРИФМЕТИЧНИХ ДІЙ

АРИФМЕТИЧНІ ДІЇ МНОЖЕННЯ ТА ДІЛЕННЯ (продовження)

Урок 68. КОЛО, КРУГ ТА ЇХ ЕЛЕМЕНТИ. ЦЕНТР КОЛА (круга), РАДІУС, ДІАМЕТР. ПОБУДОВА КОЛА. РОЗВ’ЯЗУВАННЯ ВПРАВ І ЗАДАЧ НА ВИВЧЕНІ ВИПАДКИ АРИФМЕТИЧНИХ ДІЙ

Мета: ознайомити учнів із кругом і колом; навчати відрізняти круг і коло; вчити працювати з циркулем; формувати вміння розв’язувати приклади і задачі на вивчені випадки арифметичних дій; розширювати геометричні уявлення учнів; розвивати пам’ять, логічне та наочно-образне мислення учнів; виховувати культуру спілкування.

Хід уроку

I.

ОРГАНІЗАЦІЙНИЙ МОМЕНТ

II. АКТУАЛІЗАЦІЯ ОПОРНИХ ЗНАНЬ

1. Перевірка домашнього завдання (с. 83, завдання 531;532)

Завдання 531

– Скільки таких покривал можна пошити з 16 м тканини?

Завдання 532

– Прочитайте рівності, в яких ви виправили помилки.

2. Усне розв’язування задач

1) Смужку паперу завдовжки 14 см розділили на частини, по 2 см кожна. Скільки вийшло частин?

2) Знайдіть масу п’яти однакових кавунів, якщо маса одного кавуна 3 кг.

3) Один пакет вміщує 3 кг борошна. Скільки кілограмів борошна увійде в 9 таких пакетів?

4) Уздовж шкільної огорожі росло 15 дерев. Коли посадили ще декілька

дерев, їх стало 23. Скільки дерев посадили?

3. Хвилинка каліграфії

– Кожне з чисел зменшіть на 7.

14; 23; 35; 40; 51; 62; 76.

III. ПОВІДОМЛЕННЯ ТЕМИ І МЕТИ УРОКУ

– Сьогодні на уроці ви дізнаєтеся про коло, круг та їх елементи.

IV. ВИВЧЕННЯ НОВОГО МАТЕРІАЛУ

1. Робота за малюнками

КОЛО, КРУГ ТА ЇХ ЕЛЕМЕНТИ. ЦЕНТР КОЛА (круга), РАДІУС, ДІАМЕТР. ПОБУДОВА КОЛА. РОЗВЯЗУВАННЯ ВПРАВ І ЗАДАЧ НА ВИВЧЕНІ ВИПАДКИ АРИФМЕТИЧНИХ ДІЙ

– Чи можна покатати ці фігури?

– Назвіть предмети, у яких немає кутів. (Монети, кільце, тарілка)

– Ці предмети на аркуші можна намалювати за допомогою циркуля. Центр – це місце, в яке циркуль упирається гострою ногою.

Коло – лінія, яку малює циркуль другою ногою.

2. Робота за підручником (с. 84-85)

Завдання 533. Колективне опрацювання матеріалу

– Прочитайте пояснення про круг і коло.

На малюнку зображено круг із центром О.

Лінія, яка є межею круга, називається колом.

Коло креслять за допомогою циркуля. Точка О, в якій розміщується голка циркуля,- центр кола. Відрізок ОА – радіус кола і круга. Відрізок ВС – діаметр кола і круга.

– Чи є діаметром відрізок КМ?

Завдання 534

Учні будують коло, радіус якого 2 см, і проводять у ньому два радіуси. Будують коло, радіус якого на 1 см більший.

– Яка довжина діаметрів у цих колах?

– Скільки радіусів можна побудувати в колі?

– Скільки діаметрів у крузі?

Інструкція “Як накреслити коло”

Лінія, яка є межею круга, називається колом.

Коло креслять за допомогою циркуля. Точка О, в якій розміщується голка циркуля,- центр кола. Відрізок ОА – радіус кола.

А) Розвести ніжку циркуля і вістря олівця на величину заданого радіуса. Для цього голку треба встановити на нульове ділення лінійки, а вістря олівця – на ділення, числове значення якого дорівнює радіусу.

Б) Установити голку в задану точку. Для цього правою рукою треба тримати олівець, а пальцем лівої руки направити вістря голки у задану точку.

В) Коло креслять за годинниковою стрілкою, нахиливши циркуль дещо вперед у напрямі руху олівця. Починати креслити треба від нижньої точки кола (від себе).

Г) Креслити коло треба однією рукою, тримаючи олівець за верхній кінець.

Д) Лікоть правої руки спочатку відведений від корпусу, а по мірі наближення вістря олівця до кінця кола поступово наближатися до нього.

Завдання 535. Колективне опрацювання матеріалу

– Скільки точок перетину має пряма з колом? Покажіть їх.

– Які фігури лежать у середині кола; поза колом?

Завдання 536. Фронтальне вивчення змісту задачі

Під час відтворення змісту учні на дошці зображують умову задачі. Розв’язують і порівнюють задачі.

Завдання 537

Під час повторення умови один учень записує коротку умову і пояснює розв’язання. Після цього учні самостійно записують розв’язання. Учитель перевіряє.

Завдання 538. Самостійне виконання завдання Один учень працює біля дошки.

3. Фізкультхвилинка

V. УЗАГАЛЬНЕННЯ Й СИСТЕМАТИЗАЦІЯ ЗНАНЬ

Практичні завдання

– Накресліть коло (радіус 5 см).

– Накресліть 3 кола, щоб у них був спільний центр.

– Накресліть коло (радіус 3 см), позначте на колі 4 точки і таким чином з’єднайте, щоб вийшов чотирикутник. Розфарбуйте чотирикутник.

VI. ПІДБИТТЯ ПІДСУМКІВ. РЕФЛЕКСІЯ

VII. ДОМАШНЄ ЗАВДАННЯ

С. 85, завдання 539; 540.

1 Star2 Stars3 Stars4 Stars5 Stars (1 votes, average: 5.00 out of 5)


КОЛО, КРУГ ТА ЇХ ЕЛЕМЕНТИ. ЦЕНТР КОЛА (круга), РАДІУС, ДІАМЕТР. ПОБУДОВА КОЛА. РОЗВ’ЯЗУВАННЯ ВПРАВ І ЗАДАЧ НА ВИВЧЕНІ ВИПАДКИ АРИФМЕТИЧНИХ ДІЙ - Плани-конспекти уроків по математиці