Колоніальна торгівля

Колоніальна торгівля – торговельні відносини між розвиненими капіталістичними державами та колоніями і залежними країнами, які характеризувалися однобічною вигодою перших (пограбуванням цінностей, що створювалися в колоніях і залежних країнах, нееквівалентним обміном з використанням економічних і позаекономічних факторів). Внаслідок цього К. т. стала однією з причин однобічного, спотвореного розвитку економіки колоніальних і залежних країн, перетворення їх на аграрно-сировинний додаток метрополій.

1 Star2 Stars3 Stars4 Stars5 Stars (1 votes, average: 5.00 out of 5)


Колоніальна торгівля - Економічний словник