Колообіг Фосфору в природі

РОЗДІЛ 2 НЕМЕТАЛІЧНІ ЕЛЕМЕНТИ ТА ЇХ СПОЛУКИ

ХІМІЧНІ ЕЛЕМЕНТИ VA ГРУПИ

§ 41. Колообіг Фосфору в природі

Усвідомлення змісту цього параграфа дає змогу: пояснювати колообіг Фосфору в природі; порівнювати природні колообіги Фосфору і Нітрогену.

– Пригадайте, як відбувається колообіг Нітрогену в природі.

Атоми Фосфору, як і всіх інших елементів, беруть участь у великому природному колообігу речовин. Фосфор належить до досить поширених елементів. Він входить до складу багатьох мінералів і органічних речовин. Фосфор має винятково

важливе значення в життєдіяльності рослинних і тваринних організмів. Фосфор – біогенний елемент: він входить до складу органічних сполук (нуклеїнових кислот і АТФ) та неорганічних (у кістковій тканині). Академік О. Є. Ферсман називав фосфор елементом життя і думки.

Сполуки Фосфору, як і сполуки Нітрогену, постійно перетворюються, включаючись у загальний колообіг речовин. Основні процеси, що характеризують колообіг Фосфору в природі, охоплюють лише літосферу та гідросферу. Загалом відбувається його переміщення з суші в поверхневі води, а згодом – у донні відкладення. У наземних екосистемах Фосфор здійснює

колообіг як важлива складова цитоплазми живих організмів. У спрощеному вигляді колообіг Фосфору наведено на мал. 65.

Колообіг Фосфору в природі

О. Є. Ферсман (1883 – 1945) Російський геохімік і мінералог. Відкрив родовища апатитів, сірки, нікелю, міді.

Розробив новий спосіб добування фосфорних добрив з апатитів. Дійсний член, віце – президент (1926 – 1929) Академії наук СРСР

Колообіг Фосфору в природі

Мал. 65. Колообіг Фосфору в природі

Суть колообігу Фосфору полягає в тому, що з родовищ на суші та відкладень на мілководдях морів він надходить до живих організмів, спочатку як живлення рослин, через них – до тварин, а потім знову повертається в мінеральний стан. Бактерії та інші мікроорганізми в колообігу Фосфору мають не таке визначальне значення, як у Нітрогену. Завершивши біохімічний цикл, він знову повертається в мінеральний світ. Фосфор, точніше його солі, звільняються при тривалому руйнуванні та вивітрюванні руди, розчиняються (нагадаємо, що ортофосфати погано розчиняються у воді, краще – в кислих розчинах, а гідроген – та дигідрогенортофосфати – добре) і поглинаються корінням рослин.

Тварини і людина одержують необхідний Фосфор з їжею. Значна частина його у вигляді екскрементів тварин, решток рослин тощо мінералізується і знову повертається в грунт, водойми, зрештою – на дно океану у вигляді нерозчинних ортофосфатних осадових порід. Частина Фосфору повертається з океану на сушу за рахунок рибальства та у вигляді гуано (посліду) – збагаченої Фосфором органічної маси екскрементів птахів, які живляться рибою (пелікани, баклани та ін.).

Цикл колообігу Фосфору в природі не замкнений, тому людина повинна постійно поповнювати його запаси в грунті, добавляючи ортофосфатні добрива. Втручання людини у природний колообіг Фосфору полягає у:

– зростанні видобутку ортофосфатних руд для виробництва мінеральних добрив та інших продуктів;

– внесенні ортофосфатних добрив у грунт для вирощування сільськогосподарських рослин, що не завжди є раціональним і контрольованим;

– порушенні правил зберігання добрив.

Коротко про головне

Фосфор бере участь у великому природному колообігу речовин. Без Фосфору немає життя. Рослини нагромаджують Фосфор і забезпечують ним тварин. Основні процеси, що характеризують колообіг Фосфору в природі, порівняно з Нітрогеном охоплюють лише літосферу і гідросферу. Суть колообігу Фосфору полягає в тому, що з фосфатних родовищ на суші та мілководних морських відкладень він надходить до живих організмів спочатку як живлення для рослин, через них – до тварин, а далі, пройшовши біохімічний цикл, повертається у мінеральний стан. Однак циклічно колообіг Фосфору в природі не замкнений, і людина змушена поповнювати його запаси в грунті.

1 Star2 Stars3 Stars4 Stars5 Stars (1 votes, average: 5.00 out of 5)


Колообіг Фосфору в природі - Хімія