Командитне товариство

Командитне товариство – господарське товариство, яке поряд з одним або більшістю учасників, що несуть відповідальність за зобов’язаннями товариства всім своїм майном, включає також одного або більше учасників, відповідальність яких обмежується вкладом v майні товариства (вкладників). Учасники, які несун, повну відповідальність за борги товариства, несуть солідарну відповідальність за борги товариства. До К. г. може вступити той, хто вніс грошові або матеріальні вклади. Вкладники К. т. мають право: діяти від імені К. т. тільки у разі наявності доручення і згідно з ним вимагати першочергового, порівняно з учасниками а повною відповідальністю, повернення вкладу у разі ліквідації товариства; вимагати подання річних звітів і балансів, а також забезпечення можливості перевірки складення їх. Управління справами К. т. здійснюють тільки учасники з повною відповідальністю.

1 Star2 Stars3 Stars4 Stars5 Stars (1 votes, average: 5.00 out of 5)

Командитне товариство - Довідник з правознавства