КОМАХИ. РІЗНОМАНІТТЯ. РОЛЬ У ПРИРОДІ ТА ЗНАЧЕННЯ В ЖИТТІ ЛЮДИНИ

Цілі уроку:

– освітня: ознайомити учнів з основними типами розвитку комах, дати стислу характеристику основних груп комах;

– розвивальна: розвивати вміння знаходити взаємозв’язки між об’єктами вивчення та вміння аналітично мислити;

– виховна: виховувати розуміння важливості існування для нашої планети всіх живих організмів, які на ній існують.

Обладнання й матеріали: таблиці “Тип Членистоногі. Клас Комахи”, “Типи розвитку комах”, “Ряди комах”, колекція “Хрущ”.

Базові поняття й терміни

уроку: яйце, личинка (німфа), лялечка, імаго, кокон, комахи з неповним перетворенням, комахи з повним перетворенням.

Тип уроку: засвоєння нових знань.

Хід уроку

I. ОРГАНІЗАЦІЙНИЙ ЕТАП

II. АКТУАЛІЗАЦІЯ ОПОРНИХ ЗНАНЬ І МОТИВАЦІЯ НАВЧАЛЬНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ УЧНІВ

Питання для бесіди

– За якими ознаками тварин відносять до комах?

– Які особливості зовнішньої будови комах?

– Які типи розвитку є в комах?

– Яке значення комах у природі?

III. ВИВЧЕННЯ НОВОГО МАТЕРІАЛУ

Розповідь учителя з елементами бесіди і заповненням таблиці

Групи комах

Особливості

будови

Значення

Представники

Таргани

Тіло сплощене, є шкірясті надкрила, ротовий апарат гризучий

Пошкоджують книги, гербарії, продукти харчування

Прусак

Прямокрилі

Передня пара крил перетворена на вузькі прямі надкрила. Задні ноги стрибальні. Ротовий апарат гризучий

Деякі рослиноїдні форми завдають істотних збитків сільському господарству в разі масового розмноження (сарана)

Сарана, коники, цвіркуни

Клопи

Передня пара крил перетворена на півнадкрила. Біля основи вони тверді, а на вершині – перетинчасті. Ротовий апарат колючо-сисний

Рослиноїдні можуть бути шкідниками культурних рослин, деякі види паразитують на людині. Хижаки знищують шкідників

Постільний клоп, водомірка

Рівнокрилі

Мають дві пари перетинчастих крил. Ротовий апарат колючо-сисний

Шкідники культурних рослин. Можуть переносити вірусні захворювання рослин

Попелиці,

Цикади

Бабки

Дві пари сітчастих крил, ротовий апарат гризучий. Голова велика з великими очима. Крила не можуть складатися вздовж тіла

Регулятори кількості багатьох комах, зокрема кровосисних

Коромисло

Жуки

Дві пари крил, ротовий апарат гризучий. Перша пара крил перетворена на тверді надкрила, друга – перетинчаста

Рослиноїдні можуть бути небезпечними шкідниками культурних рослин. Хижаки регулюють кількість іншихкомах

Колорадський жук, хрущ, короїди, сонечка

Метелики

Дві пари великих крил, ротовий апарат у гусениць гризучий, а в іма – го – сисний. Слинні залози можуть виділяти шовкові нитки

Запильники багатьох рослин. Деякі гусениці є шкідниками с.-г. культур. Шовкопрядів розводять як домашніх тварин для одержання шовку

Шовкопряди, капустяна білянка, павине око денне

Перетинча

Стокрилі

Дві пари перетинчастих крил, ротовий апарат гризучий або гризучо – лижучий. Багато видів – суспільні комахи

Найважливіші запильники. Деякі види використовують як біологічні засоби боротьби зі шкідниками

Мурахи, бджоли, наїзники

Двокрилі

Одна пара перетинчастих крил, ротовий апарат лижучий, колючо-сисний або недорозвинений (в імаго). Друга пара крил перетворена на органи рівноваги – дзижчальця

Ряд видів – шкідники с.-г. культур.

Є паразити тварин і переносники небезпечних захворювань (малярія). Деякі – запильники

Комарі, мухи

IV. УЗАГАЛЬНЕННЯ, СИСТЕМАТИЗАЦІЯ Й КОНТРОЛЬ ЗНАНЬ І ВМІНЬ УЧНІВ

Дати відповіді на питання.

– Які групи комах вам відомі?

– Які комахи шкодять сільському господарству?

– Які комахи і чому вважають домашніми тваринами?

– Яких комах використовують у медицині?

– Яке значення комахи мають для людини?

V. ДОМАШНЄ ЗАВДАННЯ

Вивчити відповідний матеріал із підручника.

1 Star2 Stars3 Stars4 Stars5 Stars (1 votes, average: 5.00 out of 5)


КОМАХИ. РІЗНОМАНІТТЯ. РОЛЬ У ПРИРОДІ ТА ЗНАЧЕННЯ В ЖИТТІ ЛЮДИНИ - Плани-конспекти уроків по біології