Комерсант

Комерсант – особа, яка самостійно здійснює торговельну і підприємницьку діяльність і укладає угоди. Право США, Франції, ФРН характеризує К. (або купця) як учасника господарського обороту, правове становище якого та угоди, що він укладає, підлягають спеціальному регулюванню. Торговельний кодекс ФРН розрізняє такі основні види К.: 1) визнані такими з огляду на сам факт їхньої діяльності, або визнані К. До них належать юридично самостійні та дрібні К. Самостійний К. здійснює основну торговельну діяльність, створює для цього комерційну структуру, веде бухгалтерію тощо. Дрібний К. (наприклад, продавець морозива) не створює комерційної структури; 2) зареєстрований К., який повинен занести своє прізвище до Торгового реєстру; 3) потенційні К. – сільськогосподарські та лісогосподарські підприємства, які можуть бути внесені до Торгового реєстру, щоб стати комерційною організацією; 4) формальні К. – акціонерні товариства різних типів, в яких К. є юридичною особою. Найбільше прав та можливостей має самостійний К.

1 Star2 Stars3 Stars4 Stars5 Stars (1 votes, average: 5.00 out of 5)


Комерсант - Економічний словник