Комітент

Комітент – сторона в договорі комісії, яка доручає іншій стороні (комісіонеру) укласти за винагороду певний договір (або кілька договорів) від власного імені, але за її рахунок. К. можуть бути юридичні особи та дієздатні громадяни. Див. також Комісіонер.

1 Star2 Stars3 Stars4 Stars5 Stars (1 votes, average: 5.00 out of 5)


Комітент - Довідник з правознавства