Компенсаційна угода

Компенсаційна угода – вид довготермінової зовнішньоторговельної угоди, згідно з якою покупець товарів оплачує їх вартість поставками інших товарів або наданням послуг. У разі укладання такої угоди клієнти обмінюються списками товарів, призначених для постачання, зазначаючи їх кількість і ціну. На відміну від бартерних угод, К. у. може передбачити неконвертоване сальдо, яке дозволено покривати у грошовій формі або витрачати в країні кредитора (тобто застосовується часткове грошове покриття товарів, що купуються). К. у. переважно взаємовигідна. Основними різновидами К. у. є угоди комерційного типу та в межах виробничого співробітництва. До компенсаційних належать операції “розподілу продукції” і “розвиток-імпорт”, що передбачають зустрічні поставки обладнання, технологічних ліній, сировини і здійснюються у межах виробничої кооперації між різними країнами та не мають чітко вираженого торговельного характеру.

1 Star2 Stars3 Stars4 Stars5 Stars (1 votes, average: 5.00 out of 5)


Компенсаційна угода - Економічний словник