Компенсаційні кредити

Компенсаційні кредити – позички, які з 1963 надає МВФ країнам – членам цього фонду терміном до 5 років для компенсації скорочення експортної виручки, викликаного тимчасовими і незалежними від країни – позичальника причинами. Такими причинами є стихійні лиха, непередбачене зниження світових цін, економічна криза в країнах – імпортерах, запровадження ними протекціоністських заходів та ін. К. к. не повинні перевищувати 50% квоти країни в МВФ протягом року, а загальна заборгованість – 100% квоти. Основну масу К. к. отримували країни, що

розвиваються. Через зростання дефіцитів їх платіжних балансів загальний ліміт квоти збільшується. З 1981 К. к. також використовують для компенсації вартості імпорту зернових в обсязі до 100% квоти. З 1984 ліміт за кожним з цих видів кредиту знижено до 83% квоти, а загальний – до 105%. Розмір відсоткових ставок за К. к. встановлено на рівні ставок за звичайні кредити МВФ. До К. к. також належать кредити, які надають один одному комерційні банки різних країн з метою зменшення валютного ризику. Такі кредити надають в однакових сумах у національній валюті.

1 Star2 Stars3 Stars4 Stars5 Stars (1 votes, average: 5.00 out of 5)


Компенсаційні кредити - Економічний словник