Компенсаційні угоди

Компенсаційні угоди (від лат. compensatio – відшкодування) – зовнішньоторговельні угоди, за якими покупець товарів або послуг оплачує їх вартість поставками інших товарів або наданням послуг. К. у., як правило, є довгостроковими. При їх укладенні сторони обмінюються списками товарів, призначених для взаємних поставок. У переліку вказуються кількість і ціни товарів. При незбалансованості взаємних поставок передбачається, що надлишок може витрачатись в країні – кредиторі або частково оплачуватись готівкою. К. у. найчастіше укладають при будівництві крупних об’єктів. В цьому випадку країна отримує від іноземних банків довгострокові кредити, які використовуються для оплати іноземним фірмам товарів, що йдуть на будівництво цих об’єктів. Кредит погашається за рахунок експорту частини продукції, виготовленої на споруджених об’єктах.

1 Star2 Stars3 Stars4 Stars5 Stars (1 votes, average: 5.00 out of 5)


Компенсаційні угоди - Економічний словник