КОМПЛЕКС БІОГЕОЦЕНОТИЧНИЙ

Екологія – охорона природи

КОМПЛЕКС БІОГЕОЦЕНОТИЧНИЙ – горизонтальне чи вертикальне поєднання двох або кількох (багатьох) біогеоценозів, завдяки взаємодії яких утворюється єдність екол. системи другого знизу рівня ієрархії. Напр., поєднання ділянок лісу, луків і водойми ліс. колка в західносибірському лісостепу, сполучення планктонного і бентосного угруповань екол. єдиної частини водойми.


КОМПЛЕКС БІОГЕОЦЕНОТИЧНИЙ - Довідник з екології