Комунікабельність, Психологічні властивості людини

Безпека життєдіяльності

1. ОСНОВИ БЕЗПЕКИ ЖИТТЄДІЯЛЬНОСТІ

1.5. Психологічні властивості людини

1.5.8. Комунікабельність

Комунікабельний – здатний, схильний до контактування (з’єднання),налагодження контактів і зв’язків. Найважливіший ефект людської діяльності – праця, пізнання, спілкування. Спілкування – багатопланове явище, яке містить комплекс компонентів, серед яких домінують три основні:

– комунікабельність – здатність отримувати задоволення від процесу комунікації;

– соціальна спорідненість

– бажання перебувати в суспільстві, серед інших людей;

– альтруїстські тенденції – прагнення безкорисливо робити добро людям.

Спілкування в найрізноманітніших його проявах – основний компонент комунікативних здібностей.

Риси комунікабельності. Допитливість породжує увагу, спостережливість, пам’ять на все, що стосується оточення. Комунікабельна людина не є надзвичайно компанійською, але неперевершена у спілкуванні.

Комунікабельна людина дуже спокійна. Її супутні риси: відкритість сприйняття, легкість переключення уваги, невимушеність у поведінці, деякий авантюризм, душевний спокій.

Комунікабельна

люди на сприймає ваш погляд як погляд старого знайомого. У контакті, у саморегуляції – висока чутливість до змін. Реакція швидка і точна. Вловлює найтонші інтонації у бесіді. Бесіда йде гладко і приємно. Супутні риси: тактовність, кмітливість, дотепність, артистизм. Комунікабельна людина – прекрасний оповідач, імітатор, володіє багатством жестів та інтонацій, легко перевтілюється.

На фоні добродушності комунікабельна людина не позбавлена агресивності, як необхідного у людських стосунках підтексту сили.

Комунікабельній людині притаманні відкритість, відсутність забобонів, не сприйняття будь-яких інших думок і поглядів.

Ставлення до людей доброзичливе. Без симпатії не може виникнути зацікавлення. Випромінення доброзичливості повертається відбитим світлом – симпатією. Такий своєрідний комунікабельний ідеал людини.

Причини поганої комунікації. Це недостатнє розуміння важливості спілкування. Деякі керівники вважають, що підлеглі повинні виконувати їх вимоги без зайвих запитань і їм не обов’язково знати про загальний стан справ. Там підлеглі шукають відповідь, де інформація не завжди вірогідна, не довіряють таким керівникам. 20 -30% інформації від адміністрації надходить до робітників, а до керівників – не більше ніж 10% запитів робітників.

Неправильна установка свідомості. Установка свідомості – це ставлення людини до оточення, яке базується на досвіді життя. Дефекти установки свідомості виражаються в стереотипах і мислення, упередженості уявлень, неправильних стосунках, нехтуванні фактами.

1 Star2 Stars3 Stars4 Stars5 Stars (1 votes, average: 5.00 out of 5)


Комунікабельність, Психологічні властивості людини - Довідник з валеології