КОМУНІКАБЕЛЬНІСТЬ

Культурологічний словник

КОМУНІКАБЕЛЬНІСТЬ (від лат. communico – з’єдную, повідомляю) – риса особистості, яка відображає її здатність до спілкування з іншими людьми.

1 Star2 Stars3 Stars4 Stars5 Stars (1 votes, average: 5.00 out of 5)


КОМУНІКАБЕЛЬНІСТЬ - Культурологічний словник