Концентрація виробництва

Концентрація виробництва – процес зосередження засобів виробництва на великих підприємствах. Рівень її може визначатись кількістю підприємств у загальному випуску продукції, вартості виробничих фондів, чисельності зайнятих, потужності енергетичного устаткування і т. ін., К. в. є технологічною основою концентрації капіталу. Кожна сфера економічної діяльності має свій оптимальний рівень концентрації виробництва. Перевагу мають невеликі підприємства, відносно дрібні фірми в сільському господарстві, роздрібній торгівлі, сфері послуг.

Невеликі підприємства мають мобільне, гнучке виробництво, змогу ризикувати, швидко оновлювати асортимент продукції та обладнання. Вузька спеціалізація сприяє підвищенню якості продукції. При цьому більшість дрібних фірм технологічно і економічно тісно пов’язана з великими фірмами, працює за їхніми замовленнями. Збільшення кількості підприємств чи фірм в межах однієї галузі характеризує горизонтальну інтеграцію виробництва. Вертикальна інтеграція знаходить свій вияв у комбінуванні та диверсифікації виробництва. Однобоке трактування переваг концентрації виробництва призводить до гігантоманії, надконцентрації, структурної деформації тотального монополізму. Тому вкрай актуальним є оптимальне поєднання великих, середніх та дрібних підприємств, демонополізація, диверсифікація виробництва, державна підтримка малого бізнесу.

1 Star2 Stars3 Stars4 Stars5 Stars (1 votes, average: 5.00 out of 5)


Концентрація виробництва - Економічний словник