Концепції походження філософії

Філософія посбіник

Тема 1. ПОХОДЖЕННЯ ФІЛОСОФІЇ, ЇЇ ФУНКЦІЇ І РОЗДІЛИ

§ 2. Історичні витоки філософування

Концепції походження філософії

– міфогенна

– соціогенна

– гносеогенна

Ми додаємо ще одну:

– освітогенну

Для розуміння природи філософії та її походження найбільшу значимість мають світоглядні, соціальні й освітні обставини, які були в часи виникнення феномена філософування (прибл. VI ст. до н. е.). Огляд цих обставин розпочнімо зі світогляду. Типи світогляду

– міфологічний

– релігійний

– філософський

– естетичний

– сайєнтистський

У найелементарнішому розумінні світогляд – це узагальнене усвідомлення людиною зовнішнього світу, себе зі своїм внутрішнім світом, свого місця в навколишній реальності, ставлення до неї і до себе, своїх претензій і намірів та шляхів їхнього здійснення. Світогляд є одночасно світовідчуття, світорозуміння, знання про світ і про себе в ньому, оцінення світу, себе, своїх ставлень.

1 Star2 Stars3 Stars4 Stars5 Stars (1 votes, average: 5.00 out of 5)


Концепції походження філософії - Довідник з філософії