Конфлікт

Конфлікт (лат. conflictus – зіткнення) – фаза розвитку суперечності (в т. ч. економічної), в якій сторони К. стають антагоністичними, або полярними, заперечують одна одну й переходять у більш розвинене явище чи процес з якісно новими формами вияву попередніх суперечностей; антагоністичні, несумісні інтереси, цінності й цілі між окремими індивідами, колективами, соціальними прошарками, верствами і класами. Вирішення конфлікту відбувається у відкритих суперечливих діях, зіткненнях названих суб’єктів на індивідуальному, колективному, суспільному,

міждержавному та інтернаціональному рівнях. Водночас економічні й соціальні К. можуть проявлятися не у відвертих діях, а лише в суперечливих психологічних станах, намірах, настановах, емоційній ворожості тощо. В основі економічних К. – глибинні внутрішні суперечності економічної системи, насамперед основна суперечність суспільного способу виробництва. Методи вирішення економічних К.: 1) створення якісно нових форм руху для попередніх суперечностей; 2) економічні кризи; 3) господарський механізм, передусім діяльність держави; 4) кількісний метод (див. Економічні суперечності).

1 Star2 Stars3 Stars4 Stars5 Stars (1 votes, average: 5.00 out of 5)


Конфлікт - Економічний словник