Конкуренція чиста (досконала)

Конкуренція чиста (досконала) – економічне суперництво між суб’єктами економічних процесів, за якого жоден з них (компанія, підприємець, споживач, працівник та ін.) не може впливати на загальну ситуацію на ринку або цей вплив є таким незначним, що ним можна знехтувати. К. ч.(д.) передбачає мобільність виробничих ресурсів. У такому разі один підприємець може конкурувати з іншим щодо всіх видів ресурсів, працівник з іншим працівником – щодо людських ресурсів (умов продажу робочої сили). К. ч.(д.) також передбачає повну інформованість усіх

суб’єктів економічних процесів про наявні в економічній системі господарські можливості, про неможливість досягнення між ними угоди (письмової або усної, таємної або відкритої); спроможність потенційних конкурентів легко проникнути на ринок через низькі вхідні бар’єри (передусім низьку капіталомісткість, ступінь насиченості ринку, чинне законодавство країни про підприємницьку діяльність); ефективна й рентабельна діяльність фірм і компаній, яка дає змогу впроваджувати передові досягнення науки й техніки у виробництво, зокрема здійснювати раціональну інноваційну політику; повна завантаженість виробничих
потужностей фірм та компаній, що водночас унеможливлює їх дефіцит; привласнення величини прибутків, яка відповідає ступеню розвитку в галузі. Виконання цих умов передбачає існування дуже малих фірм. Ці положення неокласичної школи є суто теоретичною моделлю, яка ніколи не втілювалася в практику, але необхідна для обгрунтування інших форм конкуренції у зіставленні з поняттям “К. ч.(д.)”.

1 Star2 Stars3 Stars4 Stars5 Stars (1 votes, average: 5.00 out of 5)


Конкуренція чиста (досконала) - Економічний словник