Конкуренція міжгалузева

Конкуренція міжгалузева – конкурентна боротьба між товаровиробниками різних галузей промисловості за ринки збуту, сфери вкладання капіталу, прибутки. З метою отримання найбільшого прибутку підприємці вкладають капітали у найприбутковіші галузі промисловості, що спричиняє переливання капіталу з галузей з низькою нормою прибутку в галузі з вищою і збільшення кількості випущених товарів, що за незмінного попиту призводить до зниження ринкових цін і зменшення норми й маси прибутку. В галузях з низькою нормою прибутку з відпливом капіталів

обсяги виробництва товарів зменшуються і за незмінного попиту це спричиняє підвищення ринкових цін на них і зростання прибутків. Під впливом К. м. ринкова вартість товарів і ринкові ціни (які сформувалися внаслідок внутрігалузевої конкуренції) перетворювалися на ціни виробництва, що вирівнювали норми прибутку в різних галузях. Крім того, ринкова маса у сукупності товарів галузі залежить від питомої ваги товарів, виготовлених за різними рівнями продуктивності, передусім в найкращих, середніх і гірших умовах. У сучасних умовах такий механізм К. м. майже неможливий і певною мірою може діяти лише на підприємствах
немонополістичного сектора. На великих і навіть середніх підприємствах більшості галузей промисловості переливання капіталу здійснюється в межах гігантських багатогалузевих концернів і конгломератів через будівництво нових підприємств (без вилучення капіталів зі старих), купівлю діючих компаній та їх наступне прискорене інвестування. Міжгалузевий рух капіталів відбувається за участю держави, наднаціональних економічних органів. Певному вирівнюванню галузевих норм прибутку сприяє надання державних дотацій підприємствам базових і капіталомістких галузей матеріального і нематеріального виробництва, здійснення пільгової податкової, амортизаційної, кредитної, регіональної та структурної політики.

1 Star2 Stars3 Stars4 Stars5 Stars (1 votes, average: 5.00 out of 5)


Конкуренція міжгалузева - Економічний словник