Конкуренція немонополістична

Конкуренція немонополістична – конкурентна боротьба між підприємствами не монополізованого сектора економіки за ринки збуту, значні доходи. К. н. здійснюється зниженням собівартості продукції, зменшенням ціни на послуги, поліпшенням якості товарів і послуг, дизайну, використанням реклами тощо. Величезна кількість підприємств – конкурентів у цьому секторі (у США майже 98%, в Японії – 97,5%), зосереджених насамперед у сфері нематеріального виробництва, практично унеможливлює їх контроль за цінами. Взаємної залежності таких підприємств

не існує, тому таємна змова між ними нереальна. Економічне суперництво між цими підприємствами характеризується ціновою і неціновою конкуренцією. Низькі витрати на управління, ненормований робочий день, менша заробітна плата найманих працівників, більша мобільність призводять до того, що більшість підприємств немонополізованого сектора отримує середній прибуток, здійснює розширене відтворення. Особливостями К. н. в цей період є боротьба між дрібними й середніми фірмами за контракти від великих монополістичних об’єднань, позики від держави і комерційних банків, велика кількість банкрутств підприємств немонополізованого сектора в перші роки їх існування тощо.

1 Star2 Stars3 Stars4 Stars5 Stars (1 votes, average: 5.00 out of 5)


Конкуренція немонополістична - Економічний словник