Конкуренція внутрігалузева

Конкуренція внутрігалузева – боротьба між товаровиробниками в одній галузі виробництва за зниження витрат виробництва, цін, поліпшення якості продукції, розширення ринків збуту тощо з метою привласнення більших прибутків. Внаслідок К. в. різні індивідуальні вартості товарів перетворювалися на єдину ринкову вартість і ринкову ціну. К. в. сприяє зниженню витрат виробництва, впровадженню досягнень науково-технічного прогресу, підвищенню ефективності виробництва. Вартість товару за умов К. в. визначається з урахуванням відповідності всієї кількості товарів суспільно необхідним витратам та корисного ефекту в межах галузі, а також рівності всієї маси товарів їх ринковій вартості. В 90-х XX – на початку XXI ст. К. в. значною мірою переростала в конкуренцію на окремих вузькоспеціалізованих ринках конкурентних видів продукції (зокрема на ринку телевізорів), а в багатогалузевих концернах і конгломератах вона вийшла за межі окремих галузей.

1 Star2 Stars3 Stars4 Stars5 Stars (1 votes, average: 5.00 out of 5)


Конкуренція внутрігалузева - Економічний словник