Конкурентоспроможність комерційного банку

Конкурентоспроможність комерційного банку – здатність банку своєчасно та ефективно задовольняти дедалі більші потреби клієнтів, а також його спроможність конкурувати з іншими комерційними банками. К. к. б. визначається низкою економічних і неекономічних чинників з урахуванням основних критеріїв оцінки банку клієнтами, конкурентами, іноземними інвесторами. До економічних чинників належать передусім розмір тарифів на послуги, які надаються банками; витрати часу клієнтів на отримання послуг; ефект, який отримують клієнти, користуючись

послугами банку. До неекономічних чинників належать здатність банку при наданні послуг клієнтам сприяти становленню та розвитку їх підприємницької діяльності, зберігати комерційну таємницю та ін. Найважливішими критеріями оцінки банку з точки зору фізичних осіб є вартість комплексу банківських послуг, стабільність діяльності банку і наданих ним гарантій, участь банку у вирішенні місцевих і регіональних соціально-економічних проблем, використання ним передових технологій, чисельність філій та ін. Найважливішими критеріями оцінки банку з точки зору юридичних осіб є надійність і стабільність його діяльності,
кількість та якість наданих послуг, особисті риси керівника банку та кваліфікація персоналу, популярність банку, його здатність впливати на вирішення економічних проблем у регіоні та ін. К. к. б. також залежить від його конкурентних переваг, серед яких виокремлюють зовнішні (наявність тривалих зв’язків з клієнтами, передусім з юридичними особами, співпраця з місцевими та центральними органами влади, чисельність акціонерів та обсяг і тривалість виплати дивідендів); внутрішні (наявність оптимальної організаційної структури, ефективної системи управління, в тому числі своєчасність ухвалення і реалізації рішень, обсяг ресурсів банку та їх структура, рентабельність тощо).

1 Star2 Stars3 Stars4 Stars5 Stars (1 votes, average: 5.00 out of 5)


Конкурентоспроможність комерційного банку - Економічний словник