Конструктивні вправи зі спільнокореневими словами, вживання їх у реченнях, зв’язних текстах. Спостереження за роллю префіксів у словах

Урок 114

Тема. Конструктивні вправи зі спільнокореневими словами, вживання їх у реченнях, зв’язних текстах. Спостереження за роллю префіксів у словах

Мета: закріпити й узагальнити знання учнів про морфемну будову слів, закріплювати вміння розрізняти спільнокореневі слова та форми одного і того самого слова; розвивати швидкість письма.

ХІД УРОКУ

I. Перевірка домашнього завдання

II. Актуалізація опорних знань та мотивація навчання

– Подумайте, на які групи і за якою ознакою ви розділите записані на дошці слова.

Граб,

граблі, грабовий, гребти, грабок, грабельки;

Ріг, ріжок, ріж, рогатий, різати, зрізаний, ріжечок.

– До якої групи ви включите слово грабом? (До жодної, оскільки це не спільнокореневе слово, а форма слова.)

– А в чому полягає різниця між спільнокореневим словом і формою слова?

III. Оголошення теми й мети уроку

– Отже, сьогодні на уроці ми поговоримо про форми слова і спільнокореневі слова.

IV. Первинне сприйняття та усвідомлення нового матеріалу

1. Складання опорної схеми

– Давайте проаналізуємо спільнокореневі слова і форми слова, виділимо ті моменти, якими вони відрізняються.

border="1" cellpadding="0" cellspacing="0" width="100%">

Форми слова

Спільнокореневі слова

1) Однакові за значенням

2) Конструктивні вправи зі спільнокореневими словами, вживання їх у реченнях, звязних текстах. Спостереження за роллю префіксів у словах

3) Конструктивні вправи зі спільнокореневими словами, вживання їх у реченнях, звязних текстах. Спостереження за роллю префіксів у словах

1) Близькі за значенням

2) Конструктивні вправи зі спільнокореневими словами, вживання їх у реченнях, звязних текстах. Спостереження за роллю префіксів у словах

3) Конструктивні вправи зі спільнокореневими словами, вживання їх у реченнях, звязних текстах. Спостереження за роллю префіксів у словах

2. Колективне виконання вправи 209

Завдання 209 (1) – усно.

Завдання 209 (2, 3) – колективно коментовано.

3. Диференційоване завдання

Сильні учні – вправа 211.

Учні з недостатньою підготовкою – вправа 210.

– Як визначити префікс у слові?

V. Закріплення та систематизація знань

1. Самостійна робота із вправою 207

2. Робота із словниковими словами

– У вправі 208 ви зустрілися із словами ярина та аеродром.

– Поясніть їх значення.

– Яка орфограма зустрічається в цих словах?

– Як перевірити ненаголошений голосний у корені слова?

– Доберіть спільнокореневі слова або форми, спробуйте перевірити ненаголошені голосні.

– А що ж робити?

– Запишіть слова у словничок, підкресліть літеру, яку треба запам’ятати.

– Запишіть всі форми слів: хлопці – аеродром; дівчата – ярина.

3. Інструктаж щодо виконання домашнього завдання

VI. Підсумок уроку

Хвилинка чистопису.

Вийшла червона хустина.

– Обміняйтеся зошитами і звірте написане із зразком на с. 107. Оцініть роботу. Обгрунтуйте свою оцінку.

– Знайдіть слово із префіксом. Доведіть свою думку. Усно доберіть до слова червона спільнокореневі слова, а до слова хустина – форми слова.

– Як розпізнати форми слова і спільнокореневі слова?

VII. Домашнє завдання

Вправа 212, повторити словникові слова.

1 Star2 Stars3 Stars4 Stars5 Stars (1 votes, average: 5.00 out of 5)


Конструктивні вправи зі спільнокореневими словами, вживання їх у реченнях, зв’язних текстах. Спостереження за роллю префіксів у словах - Плани-конспекти уроків по українській мові