Конструктивність у політиці

Політологічний словник

Конструктивність у політиці (від лат. constructio – побудова) – вимоги щодо оптимізації політичного процесу, теорій, програм; специфічна характеристика раціональної політики. Поняття “К. у п.” характеризує ефективність політики і влади, політичної ідеології, свідчить про діяльність і результативність політичних програм влади й опозиційних сил. Конструктивність політичної системи полягає у її відповідності базовим цінностям суспільства, ідеологічним позиціям тощо. Багато хто з дослідників зводить К. у п.

до політичних технологій, ототожнюючи ефективність та К. у п., яку розуміють як підтримку громадянами існуючого режиму, конституційного порядку, прийнятих владою рішень. З технократичного погляду К. у п. визначається як співвідношення цінності постановки завдань та успішності їх вирішення (“вхід” – “вихід”: масштаби постановки та результати здійснення).

Державне управління.: Навч. посіб. / За ред. А. Ф. Мельник. – К., 2003; Вайс К. Оцінювання. – К., 2000, Бебик В. М. Менеджмент виборчої кампанії: ресурси, технології, маркетинг: Навч.-метод, посіб. – К., 2001. Пушкарева Г. В. Политический менеджмент: Учеб. пособие. – М., 2002.

Г. Щедрова

1 Star2 Stars3 Stars4 Stars5 Stars (1 votes, average: 5.00 out of 5)


Конструктивність у політиці - Довідник з політології