Контрольна робота 1 за темами 1, 2 “Інформація та інформаційні процеси. Інформаційна система”

ТЕМА 2. ІНФОРМАЦІЙНА СИСТЕМА (5 ГОДИН)

Урок 10

Контрольна робота 1 за темами 1, 2 “Інформація та інформаційні процеси. Інформаційна система”

Мета: перевірка знань, умінь та навичок учнів з теми.

Тип уроку: урок контролю знань, умінь та навичок.

ХІД УРОКУ

І варіант

II варіант

І рівень

(тестові завдання – за кожну правильну відповідь по 0,5 бала)

1. Інформатика – це наука про…

А) комп’ютери;

Б) інформацію;

В) закони і методи

здійснення інформаційних процесів;

Г) методи роботи з ЕОМ

1. Інформація – це…

А) все, що відображається з навколишнього середовища у мозку людини;

Б) все, що в книгах, газетах та підручниках;

В) різні інформаційні процеси, що протікають в ЕОМ;

Г) все те, що ми чуємо та читаємо

2. Укажіть, чим відрізнялись ЕОМ різних поколінь:

А) розмірами та назвами;

Б) технічними характеристиками та елементною базою;

В) розмірами дискет та моніторів;

Г) цінами та додатковими пристроями

2. Укажіть, скільки поколінь ЕОМ ви знаєте:

А) 2;

Б) 3;

В) 4;

Г) 5

3.

Укажіть найменшу одиницю вимірювання інформації:

А) байт;

Б) біт;

В) кілобайт;

Г) мегабайт

3. Укажіть скільки байт в одному кілобайті:

А) 1 000;

Б) 2 000;

В) 1 004;

Г) 1 024

4. Визначте, з чого складається обчислювальна система:

А) з апаратної частини та програмного забезпечення;

Б) з монітора та системного блока;

В) з комп’ютера та програміста;

Г) з різних програм та дисків

4. Визначте, що таке процесор:

А) це пристрій, який виконує всі дії та команди;

Б) це пристрій, який керує пам’яттю ЕОМ;

В) це пристрій, який запускає комп’ютерні ігри;

Г) це пристрій, який живить комп’ютер

5. Зранку ви збираєтесь до школи.

По радіо передали прогноз погоди на цей день (яка буде температура повітря, напрямок вітру, які очікуються осадки). Охарактеризуйте отриману вами інформацію:

А) об’єктивна, корисна, неактуальна, повна;

Б) зрозуміла, корисна, актуальна;

В) достовірна, повна, незрозуміла;

Г) корисна, зрозуміла, достовірна, суб’єктивна

5. Ідучи додому з ліцею, ви глянули на стенд с розкладом та побачили список уроків, які будуть завтра. Яку ви отримали інформацію:

А) актуальну, проте некорисну;

Б) актуальну, проте недостовірну;

В) корисну, проте неактуальну;

Г) достовірну, проте незрозумілу;

Д) інша відповідь

6. Інформаційними процесами називають дії, які пов’язані:

А) зі створенням глобальних інформаційних систем;

Б) з роботою засобів масової інформації;

В) з отриманням (пошуком), зберіганням, передачею, обробкою та використанням інформації;

Г) з організацією всесвітньої комп’ютерної мережі;

Д) з розробкою нових персональних комп’ютерів

6. Під носієм інформації розуміють:

А) лінії зв’язку для передачі інформації;

Б) параметри фізичного процесу довільного походження, який інтерпретується як інформаційний сигнал;

В) пристрій для зберігання даних у персональному комп’ютері;

Г) аналого-цифровий перетворювач;

Д) середовище для запису та зберігання інформації

7. Переклад тексту із англійської мови на українську є процесом:

А) зберігання інформації;

Б) передачі інформації;

В) пошуку інформації;

Г) обробки інформації;

Д) не є жодним з перерахованих вище процесів

7. Вимірювання на метеостанції температури повітря, атмосферного тиску, швидкості вітру є процес:

А) зберігання інформації;

Б) передачі інформації;

В) захисту інформації;

Г) отримання інформації;

Д) використання інформації

8. Укажіть, якою буває пам’ять ЕОМ:

А) велика, нормальна та маленька;

Б) розширена, звичайна та звужена;

В) допоміжна, розширена та основна;

Г) зовнішня, оперативна, постійна та внутрішня

8. Укажіть, що таке шина:

А) пристрій для обміну інформацією між процесором і пам’яттю ПК;

Б) клавіатура і монітор;

В) один із видів пам’яті ПК;

Г) пристрій для введення звукової інформації в комп’ютер

II рівень

(завдання з короткими відповідями – за кожну правильну відповідь по 1 балу)

1.

Порівняйте:

1.

Порівняйте:

>, <, =

>, <, =

2210

2116

2010

11112

112

118

1002

1008

1002

510

10116

1010102

2. 3 наведених чисел укажіть парні:

1112, 1102, 1002, 1012 15g, 2В16, А16

2. 3 наведених чисел укажіть непарні:

1112, 1102, 1002, 1012 158, 2В16, А16

3. Розташуйте у порядку зростання:

А116, 1810, 258, 11012

3. Розташуйте у порядку зменшення:

168, 1А16, 1710, 11112

4. Який розмір вінчестера і оперативної пам’яті та яка тактова частота процесора у такого комп’ютера:

Intel Pentium-2400 MHz /RAM 256 Mb /Cache 512 kb /HDD 40 Gb /FDD 1.44 Mb/Video 32 Mb

4. Який розмір вінчестера i оперативної пам’яті та яка тактова частота процесора у такого комп’ютера:

Intel Pentium-1800 MHz /RAM 512 Mb /Cache 512 kb /HDD 20 Gb /FDD 1.44 Mb/Video 32 Mb

ІІІ рівень

(завдання з розгорнутою відповіддю – за кожну правильну відповідь по 2 бала)

Практичне виконання завдань

1. Переведіть із 2-ої системи числення у 10-у, 8-у, 16-у системи числення число 11 100 111 0012

1. Переведіть із 8-ої системи числення у 10-у, 2-у, 16-у системи числення число 5278

2. Один мудрець писав “Мені 33 роки. Моїй матері 124 роки, а батькові 131 рік. Разом нам 343 роки”. Яку систему обчислення використовував мудрець, та скільки йому років?

2. Одна людина мала 100 монет. Вона порівну поділила їх між двома своїми дітьми. Кожному дісталось по 11 монет і одна залишилась зайвою. Яка система обчислення використовувалась і скільки було монет?

1 Star2 Stars3 Stars4 Stars5 Stars (1 votes, average: 5.00 out of 5)


Контрольна робота 1 за темами 1, 2 “Інформація та інформаційні процеси. Інформаційна система” - Плани-конспекти уроків по інформатиці