КОНТРОЛЬНА РОБОТА № 2 З ТЕМИ “ЛЕКСИКОЛОГІЯ. ФРАЗЕОЛОГІЯ” (ТЕСТОВІ ЗАВДАННЯ)

Мета:

    навчальна: перевірити знання учнів з лексики та фразеології; розвивальна: розвивати вміння школярів виконувати тестові завдання; логічне мислення; мовленнєві навички; працювати самостійно. виховна: виховувати любов до мови.

Внутрішньопредметні зв’язки: орфографія, пунктуація.

Міжпредметні зв’язки: виконання тестових завдань (формування ключової компетенції).

Тип уроку: урок перевірки знань та навичок учнів.

ПЕРЕБІГ УРОКУ

ОРГАНІЗАЦІЙНИЙ МОМЕНТ МОТИВАЦІЯ ПІЗНАВАЛЬНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ. ПОВІДОМЛЕННЯ ТЕМИ, МЕТИ Й ЗАВДАНЬ УРОКУ

Ознайомлення з критеріями оцінювання тестових завдань закритої й відкритої форми. Проведення інструктажу щодо їх виконання.

III. ВИКОНАННЯ ТЕСТОВИХ ЗАВДАНЬ

І варіант

> Завдання 1-8 мають по три варіанти відповіді, серед яких лише один правильний. Потрібно вибрати правильний варіант відповіді.

Лексикологія вивчає:

А слова як частини мови;

Б лексичне значення й вживання слів;

В граматичне значення слів та словозміну.

Діалектні слова – це:

А слова, які розуміють і вживають усі;

Б слова, вживання яких обмежене певною місцевістю;

В слова, які використовують люди певних професій.

Застарілі слова – це:

А слова, які перейшли в українську з інших мов;

Б слова, які використовують люди певних професій;

В слова, які вийшли з активного вжитку.

Стійкі сполучення слів, які за змістом дорівнюють одному слову,- це:

А фразеологізми;

Б діалектизми;

В неологізми.

Власне українські слова перелічені в рядку:

А душа, сонце, річка, небо;

Б мати, батько, брат, спільність;

В лелека, мрія, мимохіть, плесо.

Неологізми перелічені в рядку:

А поштамт, ситро, хоровод, інтернат;

Б мобільник, факс, хіт, діджей, субсидія;

В чимчикувати, швендяти, вештатись.

Діалектні слова входять до складу синонімічного рядка:

А гарний, вродливий;

Б смугастий, басаманистий;

В стежка, доріжка.

Слова-терміни вжито в рядку:

А суфікс, діалект;

Б концерт, зірка;

В мовознавство, дзеркало.

> Завдання 9 передбачає встановлення відповідності. До кожного рядка, позначеного буквою, потрібно дібрати відповідник, позначений цифрою.

Установіть відповідність між фразеологізмом та його тлумаченням:

А хоч з лиця воду пий

1 мати досвід

Б як сніг на голову

2 соромитись

В показувати п’яти

3 вродливий

Г з’їсти зуби

4 тікати

5 несподівано

II варіант

> Завдання 1-8 мають по три варіанти відповіді, серед яких лише один правильний. Потрібно вибрати правильний варіант відповіді.

Лексичне значення слова пояснюється:

А в орфографічних словниках;

Б у тлумачних словниках;

В у фразеологічних словниках.

Наукові поняття позначаються:

А діалектизмами;

Б неологізмами;

В термінами.

Неологізми – це слова:

А які вийшли з активного вжитку;

Б які недавно з’явилися в мові;

В якими користуються жителі певної місцевості.

Фразеологія вивчає:

А лексичне значення і вживання слів;

Б лексичне значення і вживання стійких сполучень слів;

В лексичне значення і вживання наукових термінів.

Фразеологізмом є таке словосполучення:

А побити носа;

Б побити тарілки;

В побити горщики.

Професійні слова перелічені в рядку:

А рекрут, княгиня, перст;

Б стенокардія, хірургія, ін’єкція;

В рука, розмова, двері.

Діалектні слова входять до складу синонімічного ряду:

А вуйко, дядько;

Б приємний, чемний;

В горизонт, небокрай.

Слова-терміни ужито в рядку:

А мовознавство, дзеркало;

Б префікс, дефіс;

В зірка, концерт.

> Завдання 9 передбачає встановлення відповідності. До кожного рядка, позначеного буквою, потрібно дібрати відповідник, позначений цифрою.

Установіть відповідність між фразеологізмом та його тлумаченням:

А дати драла

1 відмовити

Б десята вода на киселі

2 вихваляти

В дати гарбуза

3 тікати

Г співати дифірамби

4 багато

5 далека рідня

ПІДБИТТЯ ПІДСУМКІВ УРОКУ Збір зошитів Рефлексія

    Які завдання були складними? Чому? З якими завданнями впоралися легко?

ДОМАШНЄ ЗАВДАННЯ

> Індивідуальне завдання з повторення вивченого.

ДОДАТОК ДО УРОКУ

Оцінювання контрольного тесту

Тип завдання

Завдання закритої форми

З вибором однієї правильної відповіді

На встановлення відповідності

Номер завдання

1

2

3

4

5

6

7

8

9

Варіант 1

Б

Б

В

А

В

Б

Б

А

А-3 , Б-5, В-4, Г-1

Варіант 2

Б

В

Б

Б

В

Б

А

Б

А-3, Б-5, В-1, Г-2

Кількість балів

1

1

1

1

1

1

1

1

4

1 Star2 Stars3 Stars4 Stars5 Stars (1 votes, average: 5.00 out of 5)

КОНТРОЛЬНА РОБОТА № 2 З ТЕМИ “ЛЕКСИКОЛОГІЯ. ФРАЗЕОЛОГІЯ” (ТЕСТОВІ ЗАВДАННЯ) - Плани-конспекти уроків по українській мові