Контрольна робота з мовної теми “Мова і мовлення. Текст. Речення”

Тема. Контрольна робота з мовної теми “Мова і мовлення. Текст. Речення”.

Мета. Перевірити знання і рівень сформованості вмінь під час опрацювання розділів “Мова і мовлення”, “Текст”, “Речення”.

Обладнання: картки-завдання.

Хід уроку

I. Організація класу.

II. Виконання перевірної роботи з теми.

І варіант

Вибери правильну відповідь і підкресли або познач її (1-4).

1. Культура мовлення – це:

А) звуки, букви, алфавіти;

Б) словосполучення, речення, текст;

В) правильність, чіткість, точність,

виразність мовленнєвого слова.

2. Мета тексту-опису:

А) розповісти про когось (щось);

Б) описати предмет;

В) довести щось.

3. До якого типу належить цей текст?

Ось їжачок. Сам він сіренький. Має гострі колючки. У нього маленькі лапки і гостренька мордочка. Цікава тварина?

А) Міркування;

Б) розповідь;

В) опис.

4. Між однорідними членами речення на письмі ставиться:

А) крапка;

Б) кома;

В) знак оклику.

5. Установи зв’язки між членами речення за допомогою запитань.

Синіють у житі ніжні волошки.

Або

Над садом золотим курличуть журавлі.

6. Віднови вірш.

Контрольна робота з мовної теми Мова і мовлення. Текст. Речення

class=""/>

7. Доповни речення однорідними членами.

Уже відлітають______________________________

Мамині руки були_________________________

8. Склади і запиши речення за моделлю.

Хто?, хто?, хто? що роблять? де?

Або

Склади і запиши речення за схемою.

Контрольна робота з мовної теми Мова і мовлення. Текст. Речення

II варіант

Вибери правильну відповідь і підкресли або познач її (1-4).

1. За допомогою мовлення людина:

А) спілкується з іншими людьми, висловлює свої думки в усній чи писемній формі;

Б) досягає успіху;

В) думає, мріє, розмірковує.

2. Текст, у якому є твердження, доказ (доведення) і висновок – це:

А) текст-опис;

Б) текст-розповідь;

В) тест-міркування.

3. До якого типу належить цей текст?

Виліз їжачок зі свого зимового лігва і почав чиститись. Він терся об куші та гілочки. Потім облизав себе язичком. Подивився їжачок навкруги, струснувся і побіг на полювання.

А) Опис;

Б) розповідь;

В) міркування.

4. За допомогою якої частини мови можуть поєднуватись однорідні члени речення?

А) Іменника;

Б) прийменника;

В) сполучника.

5. Установи зв’язки між членами речення за допомогою запитань.

Дзвінкі пташині голоси бринять в повітрі чистім.

Або

За темним лісом обізвався грім.

6. Віднови вірш.

Контрольна робота з мовної теми Мова і мовлення. Текст. Речення

7. Доповни речення однорідними членами.

На клумбах ростуть_______________________________________

У спортивній школі діти___________________________________

8. Склади і запиши речення за схемою.

Контрольна робота з мовної теми Мова і мовлення. Текст. Речення

ІІІ. Збір зошитів.

Інформація для вчителя

Оцінювання знань з мови, мовних умінь і навичок

Оцінювання мовних знань і вмінь рекомендується здійснювати в 2-4 класах не менше як двічі на семестр після вивчення певного розділу (невеликі за обсягом розділи можна об’єднувати, а великі – перевіряти за логічно завершеними частинами).

Перевірці підлягають знання і вміння з мови, необхідні для правильного і грамотного оформлення усних і письмових зв’язних висловлювань.

Перевірка здійснюється фронтально в письмовій формі із застосуванням тестових завдань двох типів: 1) завдання закритого типу, які передбачають вибір одного із запропонованих варіантів відповідей; 2) відкриті завдання, що виконуються без опори на запропоновані варіанти відповідей (самостійне утворення форм слова, добір слів за певною ознакою, побудова речень тощо).

Учням 3-4 класів запропоновано вісім завдань: чотири закритого типу (з трьома варіантами відповідей на кожне) і чотири відкриті.

У 3-4 класах кожне закрите завдання оцінюється одним балом, відкрите – двома балами (якщо таке завдання виконане частково, то учневі зараховується один бал). У разі, якщо при виконанні відкритих завдань учень припустився орфографічних чи пунктуаційних помилок на вивчені правила, рекомендується від загальної суми набраних балів віднімати 1 бал за недотримання грамотності.

1 Star2 Stars3 Stars4 Stars5 Stars (1 votes, average: 5.00 out of 5)


Контрольна робота з мовної теми “Мова і мовлення. Текст. Речення” - Плани-конспекти уроків по українській мові
« 
 »