Контрольно-навчальні завдання – Організація клітин у часі

МЕДИЧНА БІОЛОГІЯ

Розділ 1

БІОЛОГІЧНІ ОСНОВИ ЖИТТЄДІЯЛЬНОСТІ ЛЮДИНИ

1.2. Молекулярно-генетичний і клітинний рівні організації життя

1.2.4. Організація клітин у часі

Контрольно-навчальні завдання

1. В якій фазі мітозу дочірні хромосоми (хроматиди) незалежно і порівну розходяться до полюсів материнської клітини?

А) у метафазі;

Б) у телофазі;

Є) у прометафазі;

Г) в анафазі;

Д) у профазі.

2. На якому з етапів життєвого циклу клітини відбувається подвоєння ДНК?

А) в анафазі;

Б) у профазі;

В) у метафазі;

Г)

в інтерфазі;

Д) у телофазі.

3. Який поділ призводить до утворення диплоїдного набору хромосом?

А) мітоз;

Б) мейоз;

В) амітоз;

Г) множинний поділ;

Д) ендомітоз.

4. Поділ ядра клітини відбувається шляхом утворення перетяжки, зберігаються ядерна оболонка і ядерця, не утворюється мітотичний апарат, хромосоми не спіралізуються. Про який поділ йдеться?

А) мітоз;

Б) мейоз;

В) амітоз;

Г) множинний поділ;

Д) ендомітоз.

5. Мегакаріоцити (клітини червоного кісткового мозку) можуть мати по 64 η хромосом. Який механізм їх виникнення?

А) ендомітоз;

Б) політенія;

В) мітоз;

Г)

амітоз;

Д) мейоз.

6. Мітоз – складний процес, під час якого хромосоми розходяться до різних полюсів клітини. Він завершується цитокінезом. Цей процес характеризується:

А) поділом ядра клітини;

Б) синтезом ферментів-полімераз;

В) розділенням цитоплазми;

Г) поділом хромосом;

Д) поділом мітохондрій.

7. Під час мітотичного циклу відбувається редуплікація ДНК, однохроматидні хромосоми стають двохроматидними. Цей процес відбувається в:

А) G-періоді;

Б) метафазі;

В) G2-nepюdi

Г) S-nepiodi;

Д) профазі.

8. У культурі клітин злоякісної пухлини спостерігали події клітини, при якому ядро поділилося шляхом перешнуровки, без утворення ахроматинового апарату. Такий поділ має назву:

А) політенія;

Б) мейоз;

В) мітоз;

Г) амітоз;

Д) ендомітоз.

1 Star2 Stars3 Stars4 Stars5 Stars (1 votes, average: 5.00 out of 5)


Контрольно-навчальні завдання – Організація клітин у часі - Довідник з біології