КОНУРБАЦІЯ

Екологія – охорона природи

КОНУРБАЦІЯ – один із видів міської агломерації; велика урбанізована територія, яка утворилася внаслідок розростання кількох міст і злиття населених пунктів сільського типу, розміщених між ними. К. розвивається в місцях видобування корисних копалин, концентрування підприємств переробної пром-сті, транспорту і населення. Процес розвитку К. є об’єктивним; йому властиві як позитивні (екон. і соц. ефекти), так і негативні риси (забруднення навколишнього середовища, виробничі шуми тощо).

1 Star2 Stars3 Stars4 Stars5 Stars (1 votes, average: 5.00 out of 5)


КОНУРБАЦІЯ - Довідник з екології