Короткі відомості про фтор, бром і йод – ВОДЕНЬ. ГАЛОГЕНИ-НЕОРГАНІЧНА ХІМІЯ

ПОСІБНИК З ХІМІЇ ДЛЯ ВСТУПНИКІВ ДО ВИЩИХ НАВЧАЛЬНИХ ЗАКЛАДІВ

Частина II. НЕОРГАНІЧНА ХІМІЯ

Розділ 8. ВОДЕНЬ. ГАЛОГЕНИ

§ 8.9. Короткі відомості про фтор, бром і йод

Фтор – отруйний світло-зелений газ. Молекула його двохатомна й утворена неполярним ковалентним зв’язком (F2). Добувають фтор електролізом його розплавлених сполук. Це дуже сильний окисник, що окиснює навіть деякі благородні гази (див. § 8.1):

2F2 + Хе= XeF4.

Безпосередньо він не взаємодіє тільки з гелієм, неоном і аргоном.

Високу хімічну активність фтору можна пояснити

тим, що для розщеплення молекули фтору потрібно значно менше енергії, ніж її виділяється під час утворення нових зв’язків. Так, внаслідок малого радіуса атома флуору (див. п. 6, табл. 8.1) неподілені пари електронів у молекулі фтору взаємно відштовхуються і послаблюють зв’язки F – F (151 кДж/моль). Водночас енергія зв’язку між атомом флуору й атомом гідрогену Н – F більша (565 кДж/моль).

Фтор широко застосовують у синтезі полімерних матеріалів – фторопластів, що мають високу хімічну стійкість, а також як окисник ракетного палива. Деякі сполуки фтору використовують у медицині.

Фтороводень розчиняється

у воді, утворюючи плавикову кислоту HF. Важлива особливість цієї кислоти – здатність до взаємодії з оксидом силіцію(ІV):

SiO2 + 4HF = SiF4 + 2Н2О.

Тому вона роз’їдає скло, і її зберігають у посуді з парафіну, каучуку, поліетилену або свинцю. Плавикова кислота застосовується для видалення піску з металевого, литва і для протравлювання скла.

Бром – важка червоно-бура рідина. Пара брому отруйна. При потраплянні брому на шкіру з’являються сильні опіки.

Йод – чорно-фіолетова тверда речовина. При нагріванні утворює фіолетову пару, яка під час охолодження знову перетворюється на кристали. Відбувається сублімація йоду, тобто випаровування твердої речовини й утворення кристалів із пари, без переходу в рідкий стан.

Молекули брому і йоду двохатомні з неполярним ковалентним зв’язком Вr2 і l2. Розчинність у воді невелика, при цьому утворюються відповідно бромна і йодна вода (аналогія з хлорною водою). Добре розчиняються в органічних розчинниках – спирті, бензолі, бензині, хлороформі.

Валентні електрони у брому 5s25p5, у йоду – 6s26р. Звідси випливає, що за хімічними властивостями бром і йод аналогічні хлору, тільки менш реакційноздатні. Зіставлення їх реакційної здатності (активності) див. § 8.5.

Бром і йод – сильні окисники, що використовується у різних синтезах і аналізах речовин.

Великі кількості брому і йоду витрачаються для виготовлення ліків.

1 Star2 Stars3 Stars4 Stars5 Stars (1 votes, average: 5.00 out of 5)


Короткі відомості про фтор, бром і йод – ВОДЕНЬ. ГАЛОГЕНИ-НЕОРГАНІЧНА ХІМІЯ - Довідник з хімії