Корпорація

Корпорація (від лат. corporatio – об’єднання, співтовариство) – акціонерна компанія, у якій на основі централізації капіталів і заощаджень найманих працівників здійснюється колективне привласнення результатів виробничої діяльності залежно від величини отриманих на внесені кошти акцій. К. називаються акціонерні компанії у США, які мають статус юридичної особи. Вони існують удвох основних формах: 1) закриті акціонерні компанії – об’єднання на основі переважно сімейних і родинних зв’язків, дрібних капіталів і трудових заощаджень

невеликої кількості осіб (до 300 чоловік), акції яких не котируються, тобто не продаються і не купуються на фондових біржах; 2) відкриті акціонерні компанії – об’єднання, у яких на основі централізації крупних капіталів і трудових заощаджень значної кількості найманих працівників випускається у вільний продаж величезна кількість акцій, а функції управління великими підприємствами компанії зосереджуються в руках верхньої ланки професійних управлінців (менеджерів). Так, у США із загальної чисельності підприємств (близько 18 млн. на початку 90-х років XX ст.) нараховувалось більше 3 млн. корпорацій, а на Нью-Йоркській
фондовій біржі (в обігу перебуває понад 90% ринкової вартості всіх акцій) котирувалися акції приблизно 2 тис. наймогутніших акціонерних компаній, які є найбільш адекватною формою монополій. Кількість акціонерів у середній за розмірами К. США становить близько 60 тис. чоловік, а у таких гігантських монополіях як “Дженерал моторе”, ІТТ – відповідно 1,5 і 3,2 млн. Переважна більшість К, за своїми масштабами є дрібними та середніми капіталістичними фірмами. Частка залученого шляхом продажу акцій капіталу у 500 наймогутніших монополіях США становила в середньому 45%. У 1929 р. в США нараховувалось 1 млн. акціонерів, а на початку 90-х років – близько 50 млн. Один акціонер володіє акціями в середньому на суму 600 доларів, а 1 % найбагатших сімей зосередив у своїх руках понад 50% акцій крупних корпорацій. У випадку банкрутства К. відповідає за своїми зобов’язаннями тільки власним майном, а не майном акціонерів – тобто є компанією з обмеженою відповідальністю. Вищі менеджери крупних корпорацій за рівнем своїх доходів, наявністю економічної влади, за способом життя, юридичним статусом тощо належать до крупної буржуазії; середня ланка управляючих за рівнем доходів, способом життя і т. ін. – до середньої та нижньої ланок, що за названими вище параметрами наближається до рівня кваліфікованих працівників.

1 Star2 Stars3 Stars4 Stars5 Stars (1 votes, average: 5.00 out of 5)


Корпорація - Економічний словник