Козацько-гетьманська держава

Козацько-гетьманська держава – держава, створена в ході визвольної війни українського народу 1648- 1654 pp. При цьому був використаний багатий досвід самобутньої козацької організації самоврядування. Територія держави включала Лівобережну Україну з м. Києвом і поділялася на полки і сотні. Найвищим органом влади була Генеральна військова рада – збори козацького війська. До її компетенції належало вирішення важливих політичних, військових, фінансових, судових справ, а також обрання гетьмана, який був главою держави. Гетьман об’єднував

політичні, адміністративні, військові, фінансові та судові функції, видавав універсали, очолював генеральну старшину – вищу центральну військову і цивільну адміністрації. До складу генеральної старшини входили: генеральний обозний, генеральний суддя, генеральний писар, генеральні осавули, генеральний хорунжий, генеральний підскарбій, генеральний бунчужний. При гетьмані існувала рада старшин, до якої входила генеральна старшина і полковники. На місцях правили полковий та сотенний уряди. Полковий уряд складався з полковника і полкової ради, яка обирала полкову і сотенну старшину, а сотенний уряд – з сотника та його помічників. У містах правили виборні міські старшини, в селах – сільські отамани. Така державна структура зберігалася до входження України до складу Росії.

1 Star2 Stars3 Stars4 Stars5 Stars (1 votes, average: 5.00 out of 5)


Козацько-гетьманська держава - Довідник з правознавства