КРАЇНИ АФРИКИ. ХАРАКТЕРИСТИКА ОКРЕМИХ КРАЇН

УРОК 46. КРАЇНИ АФРИКИ. ХАРАКТЕРИСТИКА ОКРЕМИХ КРАЇН

Навчальна мета: охарактеризувати загальні ознаки ЕГП, особливості галузевої структури і територіальної організації господарства окремих країн Африки; визначити причини економічної відсталості та бідності країн регіону; вдосконалювати навички роботи з картами атласу; розвивати уміння аналізувати данні таблиць і діаграм.

Обладнання: політична карта Африки, економічна карта Африки, атласи, підручника, таблиці, діаграми, роздавальний матеріал.

Основні поняття: ЕГП, природні ресурси,

природний приріст, урбанізація, спеціалізація, промисловість, сільське господарство, транспортна інфраструктура.

Тип уроку: вивчення нового матеріалу.

ХІД УРОКУ

I. Організаційний момент

II. Актуалізація опорних знань і умінь учнів

– Як особливості ЕГП окремих субрегіонів Африки впливають на розвиток їх господарства?

– Який з етапів дослідження території Африки відзначений найбільшими змінами її політичної карти?

– Чим пояснюється нерівномірне розміщене населення Африки? Чому етнічний склад населення більшості африканських країн є неоднорідним?

– Які факти свідчать

про економічну відсталість африканських країн?

III. Мотивація навчальної та пізнавальної діяльності учнів

На попередньому уроці ви дізналися, що країни Африки за основними показниками соціально-економічного розвитку помітно відстають від інших регіонів світу. Причини бідності африканських країн є об’єктом дослідження спеціалістів ООН. З кінця 90-х років минулого століття діє Спеціальна програма ООН в Африці. Вона допомагає країнам регіону у визначенні їх головних цілей, стратегії і політики в галузі розвитку та винайдення ресурсів для їх реалізації.

За цією програмою також передбачена цільова гуманітарна допомога найбільш відсталим країнам.

Серед країн регіону особливе місце посідає Південна Африка. Це єдина на континенті розвинена країна. За всіма показниками соціально-економічного розвитку їй належить першість.

Порівнюючи певні соціально-економічні характеристики Південної Африки та інших країн регіону, можна дізнатися їх ступінь відставання від розвиненої країни та, можливо, знайти причини, що обумовлюють це відставання.

Давайте уявімо себе спеціалістами ООН з питань розвитку країн Африки, проведемо дослідження окремих країн та спробуємо визначити головні проблеми їх розвитку.

IV. Вивчення нового матеріалу

Завдання 1. За картами атласу та додатковими матеріалами складіть характеристику країн Африки. Результати оформіть у вигляді таблиці.

План

Південна Африка

Єгипет

Ефіопія

Кенія

ДРК

1. Площа, тис. км2

2. ВВП на душу населення (2009 р.)

5 843

1592

243

794

157

3. Населення (млн. осіб, 2009 р.)

4. Головні ознаки ЕГП

5. Особливості природних умов

6. Мінеральні ресурси

7. Спеціалізація промисловості

8. Спеціалізація сільського господарства

9. Транспорт

V. Закріплення нових знань і умінь учнів

Завдання 2. Проаналізуйте результати роботи та визначте, які країни мають:

– найбільш вигідне ЕГП;

– найбільш сприятливі природні умови та найкраще забезпечені мінеральною сировиною;

– розвинені галузі оброблювальної промисловості;

– багатогалузеве сільське господарство;

– розвинену транспортну систему.

VI. Підсумок уроку

Завдання 3. Зробіть висновок:

– які чинники сприяли економічному розвитку Південної Африки;

– чим пояснюється економічна відсталість більшості країн Африки;

– які прогнози – песимістичні чи оптимістичні – ви можете скласти щодо подальшого розвитку країн Африки.

VII. Домашнє завдання

– Опрацювати § .

– Скласти 10 тестових запитань закритого типу за темою “Країни Африки”.

– Скласти кросворд (15 запитань) на тему “Країни Африки”.

– Розпочати підготовку до уроку – “круглого столу” за темою “Всесвітні економічні відносини” (інтернаціоналізація, інтеграція, інформатизація, глобалізація, сучасні тенденції розвитку світового господарства, наслідки економічних відносин між країнами).

1 Star2 Stars3 Stars4 Stars5 Stars (1 votes, average: 5.00 out of 5)


КРАЇНИ АФРИКИ. ХАРАКТЕРИСТИКА ОКРЕМИХ КРАЇН - Плани-конспекти уроків по географії