Країни Америки

Географія
Економічна і соціальна географія світу

Регіональна географія

Країни Америки

Сполучені Штати Америки (сша)

США є найбільш розвиненою країною у світі, лідером “великої сімки” (рис. 55). Площа – 9,36 млн км2, населення – 281,4 млн осіб, столиця – Вашингтон (понад 500 тис. осіб). Початок формуванню американської нації поклала імміграція. Отже, сучасні американці (крім нечисленних корінних жителів – індіанців, ескімосів, алеутів і гавайців) – це нащадки вихідців із Європи, Японії, Китаю, Філіппін та інших країн.

Складовою американської нації є також до 30 млн осіб негритянського походження, предків яких було завезено сюди з Африки для роботи на плантаціях південних штатів. Офіційна мова – англійська. Основні релігії – протестантство (58 % віруючих), католицтво (21 %). Грошова одиниця – долар.
США – федеративна республіка. Глава держави – президент. Президент і віце-президент обираються двоступеневими виборами строком на 4 роки. Президентські вибори проводяться у високосний рік. Законодавча влада належить Конгресу, який складається з двох палат: Сенату й Палати представників. Виконавча влада належить президентові,
який є головнокомандуючим збройних сил США. Президент призначає міністрів за згодою Сенату.
Країни Америки
Рис. 55. Географічне положення США
Для господарства США характерні комплексний розвиток усіх сучасних виробництв, новітні техніка, технологія й організація праці, високий освітній рівень населення.
Розвиток промисловості базується на потужному природно-ресурсному потенціалі країни.
Серед корисних копалин виділяються родовища нафти, природного газу, вугілля, сірки, фосфоритів, руд різноманітних металів. США посідають перше місце у світі за вартістю сировини, що добувається, й одночасно за її імпортом (1/3 споживання). США мають великі ресурси гідроенергії.
Енергетика – одна з найбільш динамічних галузей. Потужна енергетична база складається з ТЕС, ГЕС і АЕС, розміщених на всій території країни. Працюють 110 атомних реакторів.
Обробна промисловість – основа матеріального виробництва США – представлена всіма сучасними галузями. У країні виробляють найрізноманітніші засоби виробництва й товари споживання. На першому місці за вартістю продукції (майже 2/5) стоїть машинобудування. Значну роль відіграють також харчова, хімічна, поліграфічна, паперова, металургійна, швейна промисловість і виготовлення виробів із пластмаси.
За кількістю зайнятих виходять уперед авіакосмічна промисловість, виробництво електронних компонентів, оргтехніки, комп’ютерів, а також засобів зв’язку.
Найбільші промислові центри США: Нью-Йорк, Чикаго, Лос-Анджелес, а також Бостон, Філадельфія, Клівленд, Детройт, Г’юстон.
В аграрному секторі країни зайнято тільки 2,6 % робочої сили, але він забезпечує населення основними видами харчових продуктів. Його основу складають ферми (2,9 млн). США є найбільшим у світі виробником і експортером сільськогосподарської продукції: зерна (пшениця, кукурудза), м’яса, бавовни.
Сфера послуг є головною складовою економіки країни, у якій зайнято понад 72 % робочої сили й створюється понад 75 % ВНП. Найбільш динамічними галузями країни є ділові та особисті послуги, фінанси, зв’язок. До сфери послуг надходить 60 % усіх інвестицій.
Розгалуженість і оснащеність транспортної, банківсько-фінансової, телекомунікаційної, правової та інформаційно-сервісної інфраструктури не має аналогів у світі.
Країна має широкі зовнішньоекономічні зв’язки. Експорт переважно складається з наукоємних і високотехнологічних товарів і послуг, тоді як в імпорті переважають споживчі товари й енергоносії. Основні торгові партнери – Японія, Канада, Німеччина, Республіка Корея, Китай.

Канада

Канада входить до “великої сімки” головних індустріальних країн світу (рис. 56). Площа – 9,97 млн км2, населення – 31,3 млн осіб, столиця – Оттава (1,01 млн осіб). Канада – одна з найменш заселених країн світу: середня густота населення 3,1 особи/км2. Офіційні мови – англійська та французька. Релігія: значна частина населення сповідує католицизм (понад 45 %), є прихильники англіканської, канадської об’єднаної та інших церков. Грошова одиниця – канадський долар.
Країна входить до складу Співдружності, очолюваної Великою Британією. Главою Канади номінально є королева Великої Британії, представлена генерал-губернатором, якого вона призначає за рекомендацією прем’єр-міністра Канади. Законодавча влада належить королеві в особі генерал-губернатора й парламенту. Парламент складається з Палати громад (обирається на 5 років) і Сенату (призначається на регіональній основі, має 104 місця). Виконавча влада теж належить королеві в особі генерал-губернатора і здійснюється урядом, який складається з прем’єр-міністра і міністрів.
Країни Америки
Рис. 56. Географічне положення Канади
Канада досить швидко створила ефективну ринкову економіку. Особливістю її господарства є аграрно-сировинна спеціалізація у світовому поділі праці.
У цілому країна має сприятливі природні умови (хоча 1/2 її площі розташована в субарктичному й арктичному кліматичних поясах): третина території вкрита лісами, багато озер, на півдні поширені каштанові грунти й чорноземи, дуже багаті ресурси. Країна має величезні поклади залізних руд, руд кольорових, рідкісних і дорогоцінних металів, урану, нафти, природного газу, кам’яного вугілля.
Канада – країна переселенського типу. Більшість людей мешкає в містах на півдні, уздовж кордону із США.
У структурі економіки переважають обробна промисловість і галузі первинної обробки сировини. Головні позиції посідає машинобудування, особливо транспортне (автомобілі, літаки, тепловози, судна і снігоходи), сільськогосподарське, виробництво устаткування для лісової і гірничої промисловості. Добре розвинуті чорна металургія, хімічна, легка, харчова, деревообробна й целюлозно-паперова галузі. Провінції Онтаріо і Квебек дають 3/4 продукції обробної промисловості.
Сільське господарство – високотоварне, багатогалузеве, добре оснащене технічно. Частка тваринництва за вартістю продукції складає майже 60 %. Головна галузь рослинництва – вирощування зернових, насамперед пшениці – основної експортної культури. Збір зерна в Канаді сягає 50-60 млн т. Поряд із пшеницею вирощують ячмінь, овес, льон, картоплю, овочі, фрукти. Розвинуті м’ясне й молочне тваринництво, птахівництво. Вагоме місце належить рибальству.
Понад половини продукції сільського господарства надходить на експорт, вивозиться 3/4 зібраної пшениці (друге місце після США).
Канадський імпорт на 2/3 складається з електроніки, засобів зв’язку, приладів і промислового обладнання.

1 Star2 Stars3 Stars4 Stars5 Stars (1 votes, average: 5.00 out of 5)


Країни Америки - Довідник з географії