КРАЇНИ АЗІЇ. ЗАГАЛЬНИЙ ОГЛЯД

УРОК 34. КРАЇНИ АЗІЇ. ЗАГАЛЬНИЙ ОГЛЯД

Навчальна мета: охарактеризувати склад регіону, особливості розміщення та формування населення, ресурсозабезпеченість, загальні ознаки господарства країн Азії; визначити роль азіатських країн у світовому господарстві; розвивати уміння обгрунтовувати галузеву структуру господарства регіону, уміння працювати з картами атласу, підручником.

Обладнання: політична карта Азії, атласи, підручники, схеми, таблиці, графіки, діаграми.

Основні поняття: економіко-географічне положення, природні ресурси,

природний приріст, густота населення, урбанізація, господарство, спеціалізація, експорт, імпорт.

Тип уроку: вивчення нового матеріалу.

ХІД УРОКУ

I. Організаційний момент

II. Актуалізація опорних знань і умінь учнів

– За якими критеріями виділяють історико-географічні регіони світу?

– Який регіон був досліджений на попередніх уроках? На які субрегіони його поділяють? Назвіть головні економіко-географічні ознаки кожного субрегіону.

– Які, на ваш погляд, загальні ознаки об’єднують країни Азії?

III. Мотивація навчальної та пізнавальної діяльності учнів

Азіатський регіон –

найбільший за площею і кількістю населення. Тут проживає понад половина людства. Народи Азії, їхні традиції, культура, філософія – це феномен, який у західному світогляді визначається знаковим поняттям “Схід”. Саме в цьому регіоні з’явилися найдавніші цивілізації, з його глибин накочувалися на Європу хвилі міграцій, в ньому зародилися всі три світові релігії – християнство, іслам і буддизм.

Країни Азії дуже різні: вони відрізняються за розміром території, природними багатствами, рівнем соціально-економічного розвитку, формами державного устрою тощо. Величезний Китай і крихітна Мальдівська Республіка;

Кувейт зі щорічним прибутком на душу населення понад 24 тис. доларів і Афганістан з прибутком 200-300 доларів; одна з найдавніших держав світу Іран і країни, які нещодавно отримали суверенітет після розпаду СРСР, – Казахстан, Узбекистан, Туркменістан та інші. Особливості країн Азії – географічні і політичні, економічні і соціальні – стануть предметом нашого вивчення на найближчих уроках.

IV. Вивчення нового матеріалу

Завдання 1. За картою атласа “Історико-географічні регіони світу” визначте, на які субрегіони поділяють Азію.

Завдання 2. Зіставивши картосхему “Історико-географічні регіони” і політичну карту Азії, назвіть країни, що входять до складу кожного з названих субрегіонів.

1. Загальні ознаки ЕГП

Азія посідає близько третини поверхні Землі. Більшість країн Азії має вихід до морів Тихого, Індійського і Атлантичного океанів, де проходять найважливіші торговельні шляхи світу. Менш вигідне географічне положення мають країни, що розташовані всередині континенту (Афганістан, Монголія). Характерною особливістю цієї частини світу є складна політична обстановка в ряді країн та регіонів.

2. Природні умови та ресурси

Географічне положення регіону і його величезні розміри визначили надзвичайну різноманітність природи. Контрастний рельєф, різноманітні запаси мінеральної сировини, крупні річки. Загальний природний потенціал країн Азії є багатим.

Робота з картами атласу

3. Населення

Проживає 3,8 млрд. осіб. Етнічний склад населення різноманітний: 1000 націй і народностей, які розмовляють на 600 мовах. В Індії і Індонезії мешкає понад 150 народностей, на Філіппінах – близько 100, у Китаї і В’єтнамі – близько 50.

Завдання 3. Визначте, які особливості має вікова структура населення більшості азіатських країн.

Природний приріст у країнах Азії, за винятком Японії, є дуже високим (понад 15 %о). Багато країн проводять демографічну політику, спрямовану на скорочення народжуваності. У першу десятку країн світу за кількістю населення входять шість азіатських країн: Китай, Індія, Індонезія, Пакистан, Японія і Бангладеш.

Завдання 4. За допомогою карти атласу “Густота населення” знайдіть і назвіть території Азії з максимальною і мінімальною густотою населення. Установіть чинники, що визначають високу густоту населення в Південній і Південно-Східній Азії.

Густота населення Азії коливається від 2-3 особи/км2 до 15 000 осіб/км2. Азія є світовим лідером за кількістю міст – “мільйонерів”.

4. Господарство

Більшість країн регіону перебувають у перехідному від феодальних відносин періоді розвитку: в їх економіці переважають сільське господарство і гірничодобувна промисловість. У Південній, Східній і Південно-Східній Азії яскраво виражена рослинницька спеціалізація сільського господарства, а в країнах Південно-Західної Азії дефіцит води і низька продуктивність грунтів обумовили переважання кочового скотарства.

Японія входить до сімки найбільш розвинених країн світу. Стабільно зміцнюються позиції і міжнародний авторитет соціалістичного Китаю, який за ВВП поступається тільки США, а у 2015 р., за прогнозами, вийде на 1-е місце у світі.

“Нові індустріальні” країни Азії: Республіка Корея, Тайвань, Сінгапур, Таїланд. Країнами нової індустріалізації зараз називають також Малайзію, Філіппіни, Індонезію і Туреччину.

Зона Перської затоки є одним з найважливіших промислових районів світу з великим обсягом видобутку нафти і газу, нафтохімічними, металургійними та іншими виробництвами.

5. Транспорт

Завдання 5. Проаналізуйте карти атласу та визначте рівень розвитку видів транспорту в субрегіонах Азії.

Завдання 6. Установіть, якими маршрутами нафта з Південно-Західної Азії транспортується до Європи.

6. Зовнішньоекономічні зв’язки

Країни Азії є постачальниками сільськогосподарської продукції (чай, натуральний каучук, джут, спеції, тропічні і субтропічні фрукти), продукції гірничодобувної промисловості (нафта, газ, марганець, олово, хроміти, залізна руда тощо). Зростає роль регіону в експорті електротехнічної, радіоелектронної, автомобільної продукції. Особливу роль в економіці окремих країн Азії відіграє міжнародний туризм.

V. Закріплення нових знань і умінь учнів

Завдання 7. За картами атласу визначте державний устрій країн Азії та релігійні вподобання населення. Поясніть, чому саме у цій частині світу збереглося стільки абсолютних монархій.

VI. Підсумок уроку

VII. Домашнє завдання

– Опрацювати §__ .

– Скласти розгорнутий план відповіді “Особливості господарства країн Азії”.

– Повторити за картою розташування азіатських субрегіонів і країн (столиць), що входять до їх складу.

1 Star2 Stars3 Stars4 Stars5 Stars (1 votes, average: 5.00 out of 5)


КРАЇНИ АЗІЇ. ЗАГАЛЬНИЙ ОГЛЯД - Плани-конспекти уроків по географії